Śpiewnik

„Gdzie słyszysz śpiew, tam śmiało idź,
Tam ludzie dobre serca mają.
Bo ludzie źli, to dobrze wiedz,
Ci nigdy nie śpiewają.”

 

Kliknij tutaj i pobierz śpiewnik!