Kalendarium 2014

2014 rok

Styczeń:
 
1 stycznia, Toruń, Wywiad dla Radia Maryja,
3 stycznia, Toruń, Dyżur Poselski,
4 stycznia, Golub-Dobrzyń, Spotkanie świąteczno-noworoczne członków i sympatyków PiS (wystąpienie),
5 stycznia, Toruń, Udział w audycji na żywo TV TRWAM "Wies to też Polska",
6 stycznia, Toruń, Udział w koncercie noworocznym organizowanym przez Prezydenta Torunia i Krajową Spółkę Cukrową,
8, 9, 10 stycznia, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
8 stycznia, Dobrzyń n. Wisłą, Udział w uroczystości wręczenia nagrody im. Adama Adamandego Kochańskiego (wystąpienie),
10 stycznia, Brodnica, Udział w spotkaniu noworocznym członków i sympatyków PiS Powiatu Brodnickiego (wystąpienie),
11 stycznia, Bydgoszcz, Udział w gali podsumowania konkursu "Rolnik Pomorza i Kujaw" (wystąpienie),
11 stycznia, Bydgoszcz, Udział w audycji Radia PiK "Gorąca godzina",
13 stycznia, Chełmża, Dyżur Poselski,
13 stycznia, Grudziądz, Udział w rozprawie przed Sądem Rejonowym dotyczącej wniosku policji o ukaranie rolników biorących udział w protestach przeciwko polityce rolnej rządu,
14 stycznia, Toruń, Dyżur Poselski,
15 stycznia, Grudziądz, Udział w konferencji zorganizowanej wspólne z radnymi klubu Rady Miasta PiS/RdG,
17 stycznia, Toruń, Złożenie kwiatów pod pomniekiem gen. Józefa Hallera,
18 stycznia. Toruń, Udział w uroczystościach 94. rocznicy przyłączenia Torunia do Macierzy,
19 stycznia, Lubicz, Udział w spotkaniu Klubu Dyskusyjnego "Pro Publico Bono" połączonego z wykładem prof. A. Zybertowicza (wystąpienie),
20 stycznia, Łasin, Przeprowadzenie lekcji wychowania obywatelskiego poświęconej wyzwoleniu Pomorza i postaci gen. J. Hallera dla uczniów Gimnazjum,
20 stycznia, Bydgoszcz, Udział w audycji TVP Bydgoszcz "Polityka dla ludzi",
22, 23, 24 stycznia, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
23 stycznia, Warszawa, Udział w wykładzie wygłoszonym przez ks. prof. Dariusza Oko, poświęconym z zagrożenia wynikającego z promowania filozofii "gender" w Polsce,
24 stycznia, Chełmża, Udział w spotkaniu członków i sympatyków PiS powiatu toruńskiego ziemskiego,
25 stycznia, Przysucha, Udział w ogólnopolskim spotkaniu przedstawicieli PiS z powiatów ziemskich z J. Kaczyńskim,
27 stycznia, Oświęcim-Brzezinka/Kraków, Udział w uroczystościach 69. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau oraz spotkanie międzyparlamentarne z członkami Knesetu (wystąpienie),
29 stycznia, Nowy Zbrachlin (gm. Waganiec), Spotkanie z przedstawicielami KZR Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych poświęcone sytuacji polskiego rolnictwa (wystąpienie),
31 stycznia, Grębocin, Spotkanie z mieszkańcami gm. Lubicz,
 
Luty:
 
1 luty, Toruń, Udział w otwarciu wystawy poświęconej śp. Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu pt. "Warto być Polakiem" (wystąpienie),
1 luty, Budziszewo (gm. Jabłonowo Pomorskie), Udział w spotkaniu sołectwa Budziszewo związne ze wspólnym śpiewaniem kolęd,
2 luty, Rulewo (gm. Warlubie), Udział w II Rulewskich Potyczkach Kulinarnych związanych z promocją polskiej żywności,
3 luty, Toruń, Dyżur Poselski,
3 luty, Tłuchowo (pow. Lipno), Spotkanie z mieszkańcami gm. Tłuchowo poświęconej sytuacji Polski, ze szczególnym uwzględnieniem spraw polskiej wsi i rolnictwa,
5, 6, 7 luty, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
6 luty, Warszawa, Spotkanie z główną negocjatorką USA umowy o wolnym handlu z UE (wystąpienie),
7 luty, Warszawa, Udział w podsumowaniu XX edycji konkursu "Farmer Roku" (wystąpienie),
8 luty, Nowa Wieś (gm. Wielgie), Udział w spotkaniu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Ziemi Dobrzyńskiej (wystąpienie),
9 luty, Toruń, Udział w audycji TV TRWAM "Wieś to też Polska",
10 luty, Wola gm. Kikół, Spotkanie z mieszkańcami gm. Kikół,
11 luty, Toruń, Dyżur Poselski,
14 luty, Lipno, Udział w spotkaniu organizacyjnym mającym na celu upamiętnienie mieszkańców Powiatu Lipnowskiego poległych w Katyniu,
14 luty, Aleksandrów Kujawski, Spotkanie w firmie BIN, z okazji przekroczenia 5 mln ton zboża, składowanego w silosach wyprodukowanych przez tę firmę (wystąpienie),
15 luty, Warszawa, Udział w 2. posiedzeniu IV Kongresu PiS,
16 luty, Skąpe (gm. Chełmża), Udział w spotkaniu OSP Skąpe podusmowującym jubileusz 140. lecia istnienia straży pożarnej w Skąpem (wystąpienie),
17 luty, Bydgoszcz, Udział w konf. IPN poświęconej Niezależnemu Zrzeszeniu Studentów w Bydgoszczy w latach 1980 – 1990 (wystąpienie),
18 luty, Toruń, Dyżur Poselski,
19, 20, 21 luty, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
19 luty, Warszawa, Udział w spotkaniu organizacyjnym  Kujawsko-Pomorskiego Zespołu Parlamentarnego,
20 luty, Warszawa, Udział w pogrzebie śp. Zbigniewa Romaszewskiego,
22 luty, Rypin, Udział w otwarciu wystawy "Warto byc Polakiem", poświęconej Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu (wystąpienie),
22 luty, Bydgoszcz, Udział w audycji Radia PiK "Gorąca Godzina",
24 luty, Wtelno, gm Koronowo, Udział w spotkaniu Porozumienia Organizacji Rolniczych Woj. Kujawsko-Pomorskiego (wystąpienie),
24 luty, Grudziądz, Udział w konferencji prasowej zorganizowanej przez Klub Radnych PiS/RdG Rady Miasta Grudziądza (wystąpienie),
24 luty, Grudziądz, Dyżur Poselski,
 
Marzec:
 
12, 13, 14 marca, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
13 marca, gm. Świniary, pow. Sochaczew, Spotkanie z rolnikami z terenu powiatu,
15 marca, Chojnice, Wygłoszenie wykładu na Biskupim Uniwersytecie Ludowym poświęconym problemowi rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020,
15 marca, Golub-Dobrzyń, Udział w spotkaniu wiceprezes PiS Beatą Szydło z mieszkańcami (wystąpienie),
15 marca, Toruń, Udział w spotkaniu wiceprezes PiS Beatą Szydło z mieszkańcami (wystąpienie),
16 marca, Toruń, Udział w audycji Radia Maryja dla rolników,
16 marca, Lubicz, Udział w kolejnym spotkaniu Klubu Dyskusyjngo "Pro Publico Bono" połączonego z projekcją filmu "Transformacja" i wykładem Pawła Sztamy o gen. Auguście Emilu Fieldorfie "Nilu",
19, 20 21 marca, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
19 marca, Warszawa, Udział w spotkaniu jubileuszowym 30. lecia działalności posła do PE Ryszarda Czarneckiego,
20 marca, Warszawa, Udział w programie TVR,
20 marca, Warszawa, Udział w spotkaniu polsko-ukraińskiej grupy parlamentarnej,
22 marca, Chomiąża Szlachecka, Udział w Walnym Zgromadzeniu K-PIR,
24 marca, Toruń, Udział w uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji 15. lecia Polski w NATO,
24 marca, Toruń, Dyżur Poselski,
25 marca, Toruń, Udział w oddaniu do użytku budynku Muzeum Diecezji Toruńskiej,
25 marca, Brzeźno gm. Lipno, Spotkanie z mieszkańcami gminy,
28 marca, Dobrzejewice, Udział w debacie z młodzieżą poświęconej wyborom do PE,
29 marca, Przysiek, Udział w XXII  Regionalnym Forum Pszczelarzy (wystąpienie),
29 marca, Brodnica, Udział w spotkaniu Duszpasterstwa Rolników Diecezji Toruńskiej (wykład),
30 marca, Lubraniec, Udział w spotkaniu prof. A. Zybertowicza z mieszkańcami Powiatu Włocławskiego ziemskiego (wystapienie),
31 marca, Toruń, Udział w Walnym Zgromadzeniu sekcji kolejarskiej NSZZ "Solidarność" Regionu Toruńsko-Włocławskiego (wystąpienie),
31 marca, Toruń, Dyżur Poselski,
 
Kwiecień:
 
2, 3, 4 kwietnia, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
2 kwietnia, Warszawa, Udział w posiedzenieu Kujawsko-Pomorskiego Zespołu Parlemantarnego (wystąpienie),
3 kwietnia, Warszawa, Udział w spotkaniu dotyczącym możliwości opracowania i wydania map z terenu Ziemi Dobrzyńskiej, będących w zasobach Archwium Głównym Akt Dawnych,
5 kwietnia, Ciechocinek, Udział w spotkaniu członków i sympatyków PiS z Przewodniczącym Komitetu Wykonawczego PiS posłem Joachimem Brudzińskim,
5 kwietnia, Włocławek, Udział w spotkaniu członków i sympatyków PiS z Przewodniczącym Komitetu Wykonawczego PiS posłem Joachimem Brudzińskim,
5 kwietnia, Włocławek, Udział w audycji Radia PiK "Gorąca godzina",
6 kwietnia, Dobrzyń n. Wisłą, Spotkanie z Jonnym Danielsem dyrektorem Fundacji "From the Depths" dotyczącym działań umpamiętniającym historię Żydów na Ziemi Dobrzyńskiej (wystąpienie),
7 kwietnia, Toruń, Dyżur Poselski,
7 kwietnia, Bydgoszcz, Udział w audycji "Polityka dla ludzi" w TVP Bydgoszcz,
8 kwietnia, Toruń – Żnin, Wywiad dla Radia Żnin poświęcony wspomnieniu o śp. Lechu Kaczyńskim, Prezydencie RP,
8 kwietnia, Brzozowo k. Chełmna, Udział w posiedzeniu Okręgowego Związku Hodowców Koni (wystąpienie),
8 kwietnia, Koneck, Udział we mszy św., połączonej ze złożeniem kwiatów przed tablicą upamiętniająca ofiary Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej (wystąpienie),
9 kwietnia, Radzyń Chełmiński, Otwarte spotkania z mieszkańcami miasta i gminy, poświęcone zagrożeniom związanym z budową farmy wiatrowej oraz przestrzeganiu zasad demokracji działalności samorządów,
10 kwietnia, Warszawa, Udział w uroczystościach 4. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej,
10 kwietnia, Warszawa, Spotkanie z przedstawicielami organizacji rolniczych, uczestnikami wyjazdu studyjnego to Teksasu (wystąpienie),
12 kwietnia, Rypin, Udział w Dobrzyńskim Kiermaszu Wielkanocnym (wystąpienie),
12 kwietnia, Rypin, Udział w Maratonie Filmowym filmów poświęconych Żołnierzom Wyklętym (wystąpienie),
12 kwietnia, Chełmża, Udział, wraz z prof. Andrzejem Zybertowiczem, w Wieczornicy poświęconej rocznicy Zbrodni Katyńskij i Katastrofie Smoleńskiej (wystąpienie),
13 kwietnia, Toruń, Udział w uroczystościach rekonsekracji kościoła św. Szczepana parafii ewangelicko-augsburskiej (wystąpienie),
13 kwietnia, Lubicz, Udział w kolejnym spotkaniu Klubu Dyskusyjnego "Pro Publico Bono" (wystąpienie),
14 kwietnia, Toruń, Udział w sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
16 kwietnia, Toruń, Otwarcie wystawy "Henryk Sienkiewicz i wpływ jego twórczości na postawy patriotyczne młodziezy w czasie II wojny światowej" (wystąpienie),
16 kwietnia, Toruń, Udział w spotkaniu z Dorotą Kanią współautorką książki "Resortowe dzieci" (wystąpienie),
23, 24 kwietnia, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
24 kwietnia, Warszawa, Spotkanie z Jonnym Danielsem dyrektorem Fundacji "From the Depths",
25 kwietnia, Udział w audycji na żywo Radia PiK "Rozmowa Dnia",
25 kwietnia, Skępe, Spotkanie z mieszkańcami miasta i gminy Skępe,
26 kwietnia, Bydgoszcz, Udział w konwencji PiS,
28 kwietnia, Bydgoszcz, Udział w audycji na żywo Radia PiK "Rozmowa dnia".
29 kwietnia, Golub-Dobrzyń, Udział w spotkaniu prof. Andrzeja Zybertowicza z mieszkańcami powiatu golubsko-dobrzyńskiego,
29 kwietnia, Rypin, Udział w spotkaniu prof. Andrzeja Zybertowicza z mieszkańcami powiatu rypińskiego,
 
Maj:
 
3 maja, Lipno, Udział w uroczystościach 223. rocznicy Konstytucji 3 Maja (wystąpienie),
3 maja, Bydgoszcz, Udział w audycji na żywo Radia PiK „Gorąca Godzina”,
5 maja, Warszawa, Udział w spotkaniu z okazji rocznicy Niepodległości Państwa Izrael,
6 maja, Grudziądz, Udział w konferencji prasowej Klubu Radnych PiS/RdG Rady Miasta,
6 maja, Grudziądz, Udział w otwarciu wystawy… (wystąpienie),
7 maja, Toruń, Udział w otwarciu wystawy poświęconej 100. rocznicy urodzin Jana Karskiego (wystąpienie),
8 maja, Warszawa, Udział w spotkaniu w Ambasadzie Holenderskiej z okazji rocznicy urodzin Króla,
9 maja, Jabłonowo Pomorskie, Udział w spotkaniu z mieszkańcami miasta i gminy Jabłonowo (wystąpienie),
10 maja, Toruń, Udział w uroczystości odsłonięcia pomnika Żołnierzy Wyklętych,
11 maja, Białystok, Odebranie medalu św. Izydora Oracza przyznanego przez Stowarzyszenie Świętego Izydora Archidiecezji Białostockiej,
12 maja, Wilno, Złożenie kwiatów na grobie Matki Józefa Piłsudskiego w rocznicę śmierci Marszałka,
15 maja, Zborowiec gm. Piotrków Kujawski, Spotkanie z mieszkańcami gminy (wystąpienie),
17 maja, Włocławek, Udział w konferencji prasowej oraz w spotkaniu z prof. Sławomirem Cenckiewiczem,
17 maja, Osięciny, Spotkanie z mieszkańcami gminy Osięciny i powiatu radziejowskiego (wystąpienie),
18 maja, Gronowo gm. Lubicz, Udział w festynie i spotkaniu z mieszkańcami gminy (wystąpienie),
18 maja, Brodnica, Udział w spotkaniu z mieszkańcami miasta i powiatu (wystąpienie),
19 maja, Toruń, Udział w sesji Sejmiku woj. kujawsko-pomorskiego,
20 maja, Toruń, Udział w posiedzeniu wyjazdowym Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP w Centrum Wyszkolenia i Artylerii w Toruniu,
20 maja, Grudziądz, Udział w spotkaniu z mieszkańcami Grudziądza (wystąpienie),
21 maja, Chomiąża Szlachecka, Udział w spotkaniu z okazji 15. lecia Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego w woj. kujawsko-pomorskim,
21 maja, Toruń, Udział w konwencji wyborczej prof. Andrzeja Zybertowicza – kandydata PiS do Parlamentu Europejskiego (wystąpienie),
25 maja, Pełnienie funkcji męża zaufania w komisji wyborczej w do PE,
27 maja, Toruń, Udział w uroczystościach 15. lecia Powiatu Toruńskiego (wystąpienie),
27 maja, Lubicz, Udział, wspólnie z Jego Eksecelencją bp W. Meringiem, w uroczystości peregrynacji krzyża i ikony Światowych Dni Młodzieży na terenie Diecezji Włocławskiej,
28, 29, 30 maja, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
28 maja, Warszawa, Udział w Walnym Zgromadzniu Krajowej Rady Izb Rolnicznych (wystąpienie),
29 maja, Warszawa, Spotkanie z przedstawicielem Fundacji Israel Allies Fundation (wystąpienie),
31 maja, Aleksandrów Kujawski, Udział w 21. rocznicy odnowienia Ukraińskiego Cmentarza Wojskowego (wystąpienie),
31 maja, Skępe, Udział w spotkaniu promocyjnym Nowego Słownika Biograficznego Ziemi Dobrzyńskiej (wystąpienie),
 
Czerwiec:
 
1 czerwca, Toruń, Udział w nabożeństwie w kościele ewangelicko-augsburskim w Toruniu z okazji 40. lecia święceń kapłańskich i 65 urodzin pastora Jerzego Molina (wystąpienie),
1 czerwca, Toruń, Udział w audycji na żywo TV TRWAM "Wieś to też Polska",
1 czerwca, Toruń, Udział w Marszu dla Życia i Rodziny,
2 czerwca, Toruń, Dyżur Poselski,
2 czerwca, Karnkowo gm. Skępe, Spotkanie z mieszkańcami gminy,
5, 6, 7 czerwca, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
5 czerwca, Warszawa, Udział w uroczystości odznaczenia przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego zasłużonych w budowaniu wolności i niepodległości Polski,
6 czerwca, Włocławek, Udział w uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzedzonej mszą w katedrze włocławskiej,
7 czerwca, Rojewo gm. Rogowo, Udział w Walnym Zgromadzeniu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Ziemi Dobrzyńskiej,
7 czerwca, Krobia, Udział w Festynie Wiejskim połączonym z wręczeniem nagród w konkursach sportowych,
9 czerwca, Warszawa, Udział w konferencji krajowej Rady Izb Rolniczych "WPR – perspektywa finansowa 2014 – 2020" (wystąpienie),
9 czerwca, Warszawa, Udział w XXIV Gali Konkursu godła promocyjnego"Teraz Polska",
10 czerwca, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
10 czerwca, Warszawa, Udział w 50. miesięcznicy Tragedii Smoleńskiej,
12 czerwca, Toruń, Spotkanie z młodzieżą 10 Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu (wykład)
12 czerwca, Toruń, Spotkanie z przedsiębiorcami funkcjonującymi w ramach "Toruńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości" (Wykład połączony z dyskusją),
13 czerwca, Starogard Gdański, Udział w spotkaniu zorganizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu mającym na celu przygotowanie utworzenia klastra "Polskie Białko" (wystąpienie),
13 czerwca, Toruń, Udział w otwarciu Międzynarodowych Zawodów Wędkarskich organizowanych przez okręg toruński Polskiego Związku Wędkarskiego,
14 czerwca, Grubno, Udział w otwarciu Dni Pola organizowanym Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (wystąpienie),
14 czerwca, Chrystkowo, Udział w imprezie "Weekend z Mennonitami" (wystąpienie),
14 czerwca, Bydgoszcz, Udział w audycji Radia PiK "Gorąca godzina",
16 czerwca, Toruń, Dyżur Poselski,
16 czerwca, Toruń, Udział w audycji Radia PiK "W samo południe",
21 czerwca, Rypin, Udział w Walnym Zgromadzeniu Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego (wystąpienie),
22 czerwca, Lubicz, Udział w spotkaniu Klubu Dyskusyjnego 'Pro Publico Bono" związanego z rocznicą obalenia rządu Jana Olszewskiego połączonym z wykładem prof. Andrzeja Zybertowicza (wystąpienie),
23 czerwca, Toruń, Udział w podsumowaniu projektu aktywizacji zwodowej osób chorych psychicznie (wystąpienie),
23 czerwca, Toruń, Udział w sesji sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
23 czerwca, Toruń, Dyżur Poselski,
24, 25, 26 czerwca, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
24 czerwca, Warszawa, Udział w 1. Kongresie Branży Spirytusowej (wystąpienie),
26 czerwca, Warszawa, Zorganizowanie i prowadzenie spotkanie z ekspertami z stanu Texas poświęconego wpływowi poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego na obszary wiejskie,
27 czerwca, Bydgoszcz, Udział w pikiecie zorganizowanej przeciwko profanacji krzyża  wpsektaklu "Golgota Picnic" (wystąpienie),
28 czerwca, Bydgoszcz, Udział w audycji Radia PiK "Gorąca godzina",
29 czerwca, Aleksandrów Kujawski, Udział w spotkania z mieszkańcami Powiatu w ramach akcji "Czas na Zmiany",
29 czerwca, Radziejów Kujawski, Udział w spotkania z mieszkańcami Powiatu w ramach akcji "Czas na Zmiany",
30 czerwca, Toruń, Dyżur Poselski,
 
Lipiec:
 
3 lipca, Toruń, Udział w programie TV TRWAM,
7 lipca, Chełmża, Spotkanie z członkami i sympatykami PiS,
8 lipca, Łysomice, Udział w nadzwyczajnej sejsji Rady Gminy poświęconej planom budowy ferm wiatrowych na terenie gminy (wystąpienie),
9 lipca, Czernikowo, Udział w 3. Kongresie Dobrzyniań (wystąpienie),
9, 10, 11 lipca, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
10 lipca, Wraszawa, Spotkanie z kierownictwem Centralnej Biblioteki Lekarskiej dotyczące współpracy między Biblioteką z UMK w zakresie konserwacji zbiorów,
13 lipca, Częstochowa, Udział w 21. Pielgrzymce Rodziny Radia Maryja,
14 lipca, Bobrowniki, Spotkanie z mieszkańcami gminy,
15 lipca, Chełmża, Spotkanie z grupą rolników poświęcone aktualnym problemom wsi i rolnictwa,
16 lipca, Grudziądz, Udział w konferencji prasowej organizowanej przez klub PiS/RdG (wystąpienie),
17 lipca, Dobre pow. Radziejów, Spotkanie z mieszkańcami gminy,
19 lipca, Toruń, Udział w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej marsz. Ferdynana Focha – honorowego obywatela miasta Torunia (wystąpienie),
21 lipca, Brodnica, Konferencja prasowa w ramach ogólnopolskiej akcji "Czas na zmiany",
22, 23, 24 25, lipca, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
23 lipca, Walewice, Łowicz, Wyjazd części Komisji Rolnictwa, w celu zapoznania się ze stanem hodowli koni w Polsce i funkcjonowania stacji unasieniania zwierząt (wystąpienie),
24 lipca, Wywiad na żywo dla Radia dla Maryja,
28 lipca, Toruń, Dyżur Poselski,
30 lipca, Toruń, Udział w audycji "Rozmowy niedokończone" TV TRWAM i Radia Maryja,
31 lipca, Aleksandrów Kujawski, Spotkanie z członkami i sympatykami PiS z Aleksandrowa Kujawskiego,
 
Sierpień:
 
1 sierpnia, Warszawa, Spotkanie z przedstawicielami Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej,
1 sierpnia, Warszawa, Udział w 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, udział w delegacji PiS skaładającej kwiaty na cmentarzu powązkowskim przed pomnikiem Gloria Victis,
7 sierpnia, Warszawa, Wywiad do kwartalnika "Nowy Obywatel",
10 sierpnia, Toruń, Udział w otwarciu hali widowiskowo-sportowej przy ul. Bema,
12 sierpnia, Brzuze, Wąpielsk, Spotkania z członkami i sympatykami PiS z Powiatu Rypińskiego,
14 sierpnia, Wtelno gm. Koronowo, Udział w spotkaniu z rolnikami woj. kujawsko-pomorskiego protestującymi przeciwko złej sytuacji w rolnictwie (wystąpienie),
15 sierpnia, Lipno, Udział w uroczystościach 94. rocznicy bitwy warszawskiej (wystąpienie),
15 sierpnia, Wola k. Lipna, Udział w spotkaniu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Ziemie Dobrzyńskiej,
16 sierpnia, Ciechocinek, Udział w spotkaniu dożynkowym rolników woj. kujawsko-pomorskiego organizowanym w Dworku Prezydenta RP (wystąpienie),
17 sierpnia, Baruchowo, Udział w dożynkach gminy Baruchowo i Powiatu Włocławskiego Ziemskiego (wystąpienie),
18 sierpnia, Brodnica, Udział w uroczystościach 94. rocznicy bitwy warszawskiej (wyzwolenie Brodnicy z rak bolszewików),
20 sierpnia, Inowrocław, Udział w programie interwencyjnym TV TRWAM "Po stronie prawdy" poświęconemu dramatycznej sytuacji zakładów SODA POLSKA SA (wystąpienie),
23 sierpnia, Gruczno, Udział w Festiwalu Smaku poświęconym promocji produktów regionalnych i tradycyjnych (wystąpienie),
24 sierpnia, Mierzynek gm. Lubicz, Udział w uroczystości odsłonięcia pomnika upamiętniającego tragedię kobiet żydowskich KL Stutthof w okolicach Torunia (wystąpienie),
26 sierpnia, Gdańsk, Udział w konferencji "Lech Kaczyński człowiekiem Solidarności" w sali BHP Stoczni Gdańskiej,
27, 28, 29 sierpnia, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
28 sierpnia, Warszawa, Udział w audycji 3 programu Polskiego Radia,
 
Wrzesień:
 
1 września, Lubicz, Udział w uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego 2014-2015 (wystąpienie),
1 września, Toruń, Spotkanie z przedstawicielami PiS z gm. Unisław,
3 września, Toruń, Wywiad dla Radia Maryja,
10, 11, 12 września, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
10 września, Warszawa, Udział w 54. miesięczniy Katastrofy Smoleńskiej (msza w Archikatedrze św. Janów, marsz pamięci),
12 września, Nieborów, Spotkanie z członkami Stowarzyszenia Akredytowanych Podmiotów Doradctwa Rolniczego "AKROS", powięconemu sytuacji doradztwa rolniczego (wystąpienie),
14 września, Rypin, Udział w Targach Rolniczch Rypin AGRA połączonych z dozynkami powiatowymi (wystąpienie),
15 września, Toruń, Dyżur Poselski,
16 września, Toruń, Wywiad na żywo dla Radia Maryja,
17 września, Toruń, Udział w audycji Radia PiK "Rozmowa dnia",
18 września, Grubno k. Chełmna, Udział w Kujawsko-Pomorskim Dniu Kukurydzy, spotkanie z rolnikami (wystąpienie),
20 września, Bydgoszcz, Udział w udycji Radia PiK "Gorąca godzina",
21 września, Pniewy, Udział w spotkaniu animatorów Eucharystycznego Ruchu Młodych – wykład,
21 września, Bednary, Udział w AGROSHOW Bednary – największej plenerowej wystawie rolniczej w Europie,
22 września, Toruń, Dyżur Poselski,
22 września, Bydgoszcz, Udział w audycji TVP Bydgoszcz "Polityka dla ludzi",
23 września, Warszawa, Udział w konf. zorganizowanej przez Senat RP poświęconej doradztwu rolniczemu w Polsce (wystąpienie),
24, 25, 26 września, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
28 września, Wilcze Kąty, Udział w Rajdzie Żołnierzy Wyklętych (wystąpienie),
29 września, Poznań, Udział w otwarciu Targów Polagra Food,
 
Październik:
 
1 października, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
2 października, Toruń, Udział w inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Bankowej (wystąpienie),
5 października, Gorczenica, Udział w Biesiadzie Kulturalnej Seniorów (wystąpienie),
6 października, Włocławek, Udział w inauguracji roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (wystąpienie),
6 października, Lubraniec, Udział w otwarciu wystaw "Żołnierze Wyklęci na Pomorzu i Kujawach" oraz "Komendant Główny Armii Krajowej gen. Stefan Rowecki "Grot" (wystąpienie),
7 października, Toruń, Dyżur Poselski,
8, 9, 10 października, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
8 października, Warszawa, Spotkanie Kujawsko-Pomorskiego Zespołu Parlamentarnego,
9 października, Warszawa, Spotkanie z delegacją Komisji Spraw Prawnych Stałego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych Chin oraz prezentacja przez Posła polskiego rynku żywnościowego i mechanizmów urzędowej kontroli żywności.
13 października, Włocławek, Udział w Święcie Edukacji Narodowej (wystąpienie),
15 października, Pruszcz, Świecie n. Wisłą, Spotkania z mieszkańcami powiatu świeckiego,
16 października, Gniewkowo, Spotkanie z mieszkańcami gminy,
17 października, Górsk, Udział w uroczystościach 30. rocznicy zamordowania bł. ks. Jerzego Popiełuszki,
18 października. Włocławek, Udział w uroczystościach 30. rocznicy zamordowania bł. ks. Jerzego Popiełuszki,
19 października, Brzozówka, Udział w odpuście ku czci św. Jana Pawła II (wystąpienie),
20 października, Lipno, Udział w otwarciu wystawy "Żołnierze Wyklęci na Pomorzu i Kujawach",
21, 22, 23 października, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
24 października, Osiek Rypiński, Spotkanie z mieszkańcami gminy,
25 października, Chełmża, Udział w spotkaniu z okazji otwarcia sali koncertowej Szkoły Muzycznej (wystąpienie),
25 października, Toruń, Udział w Ogólnopolskim Forum Rolniczym Gazety Pomorskiej (udział w panelu i w debacie głównej),
25 października, Golub-Dobrzyń, Udział w konwencji wyborczej PiS powiatu golubsko-dobrzyńskiego (wystąpienie),
26 października, Grudziądz, Udział w uroczystościach upamiętnienia śmierci ks. Jerzego Popiełuszki (wystąpienie),
27 października, Toruń, Udział w sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
27 października, Przysiek, Udział w Walnym Zgromadzeniu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej (wystąpienie),
28 października, Toruń, Udział w inauguracji roku akademickiego WSKSiM,
29 października, Gmina Lubraniec, Spotkania z mieszkańcami gminy,
30 października, Gmina Bobrowo, Spotkanie z mieszkańcami gminy,
30 października, Gmina Świdziebnia, Spotkanie z mieszkańcami gminy,
 
Listopad:
 
2 listopada, Skąpe (gm. Chełmża), Udział w uroczystości przekazania urn z ziemią z miejsc martyrologii Polaków (wystąpienie),
3 listopada, Gmina Kijewo Królewskie, Spotkanie z mieszkańcami gminy,
3 listopada, Gmina Unisław, Spotkanie z mieszkańcami gminy,
4 listopada, Borzechowo k. Pruszcza Gdańskiego, Udział w spotkaniu inaugurującym powstanie klastra roślin białkowych w Polsce (wystąpienie),
4 listopada, Bydgoszcz, Udział w regionalnej konwencji PiS,
5, 6, 7 listopada, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
5 listopada, Chełmża, Udział w otwarciu wystawy "Żołnierze Wyklęci Pomorza i Kujaw" (referat),
7 listopada, Krobia, Udział w otwarciu świetlicy wiejskiej połączonej z uroczystością patriotyczną z okazji Narodowego Święta Niepodległości,
7 listopada, Gmina Brzozie, Udział w spotkaniu z mieszkańcami gminy,
8 listopada, Gmina Lisewo, Spotkanie z mieszkańcami gminy,
9 listopada, Gmina Lubień Kujawski (m. Kłóbka), Spotkanie z mieszkańcami gminy,
11 listopada, Izbica Kujawska, Udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Katastrofie Smoleńskiej (wystąpienie),
11 listopada, Toruń, Udział w uroczystościach Dnia Niepodległości,
12 listopada, Gmina Gniewkowo (m. Szadłowice), Spotkanie z mieszkańcami gminy,
14 listopada, Czernikowo, Udział w otwarciu wystawy "Żołnierze Wyklęci Pomorza i Kujaw",
17 listopada, Kobylniki, Udział w Forum Plantatorów Ziemniaka Skrobiowego (wystąpienie),
17 listopada, Rulewo, Udział w konferencji promującej sady starych odmian drzew owocowych (wystąpienie),
17 listopada, Toruń, Spotkanie działaczy PiS powiatu toruńskiego ziemskiego,
18 listopada, Chełmża, Udział w konferencji dotyczącej pochówku zmarłych dzieci nienarodzonych z udziałem prof. Bogdana Chazana (wystąpienie),
18 listopada, Przeczno, Udział w uroczystości 100. rocznicy błogosławionej Karoliny Kózkówny (wystąpienie),
19 listopada, Czernikowo, Spotkanie z działaczami gminnej struktury PiS,
21 listopada, Ciechocinek, Udział w uroczytości 20. lecia Ogólnopolskiego Konkursu "Rolnik – Farmer Roku",
22 listopada, Bydgoszcz, Udział w audycji Radia PiK "Gorąca Godzina",
23 listopada, Toruń, Udział w koncercie upamiętniającym 10. rocznicę nadaniania doktaratu honoris causa UMK św. Janowi Pawłowi II,
25 listopada, Falenty, Udział w Walnym Zgromadzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych (wystąpienie),
26, 27, 28 listopada, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
28 listopada, Brzozówka, Udział w wydarzeniu artystycznym "Żywe obrazy" z udziałem mieszkańców gminy Lubicz i Obrowo,
29 listopada, Jerzmionki (pow. Człuchów), Udział w Walnym Zgromadzeniu Zrzeszenia Prodeucentów Rolnych ROLA w Człuchowie (wystąpienie),
29 listopada, Toruń, Udział w uroczystościach 23. rocznicy Radia Maryja,
 
Grudzień:
 
1 grudnia, Bytoń, Udział w sesji Rady Gminy, podczas której ślubowanie złozył Wójt Gminy (wystąpienie),
3, 4, 5 grudnia, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
4 grudnia, Warszawa, Udział w zwiedzaniu Muzeum Historii Żydów Polskich przez członków grupy parlamentarnej,
4 grudnia, Warszawa, Udział w spotkaniu z Ambasadorem Ukrainy w Polsce (wystąpienie),
8 grudnia, Włocławek, Udział w sesji Rady Miasta Włocławka, podczas której ślubowanie złożył Prezydent Miasta (wystąpienie),
9 grudnia, Lipno, Udział w sesji Rady Miasta Włocławka, podczas której ślubowanie złożył Burmistrz Miasta (wystąpienie),
9 grudnia, Dobrzyń n. Wisłą, Udział w sesji Rady Miasta, podczas której ślubowanie złożył Burmistrz Miasta (wystąpienie),
10 grudnia, Lubicz, Udział w spotkaniu kandydatów startujących do Rady Powiatu z list PiS (wystąpienie),
11 grudnia, Bydgoszcz, Udział audycji Radia PiK "Podsumowanie roku 2014",
12 grudnia, Rypin, Udział w spotkaniu w 33. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego (wykład),
13 grudnia, Warszawa, Udział w "Marszu w obronie demokracji i wolności mediów",
14 grudnia, Lipno, Udział w uroczystościach w 33. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego (wystąpienie),
15 grudnia, Toruń, Dyżur Poselski,
16, 17, 18, 19 grudnia, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
17 grudnia, Warszawa, Udział w uroczystości zapalenia świecznika chanukowego organizowanej przez społeczność zydowską w Polsce,
17 grudnia, Warszawa, Spotkanie opłatkowe KP PiS,
19 grudnia, Starorypin, Udział w spotkaniu opłatkowo-noworocznym organizowanym przez Starostwo i Burmistrza Rypina (wystąpienie),
20 grudnia, Wąbrzeźno, Udział w posiedzeniu Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Wędkarskiego (wystąpienie),
20 grudnia, Toruń, Udział w spotkaniu opłatkowym rolników ekologicznych (wystąpienie),
20 grudnia, Krobia, Udział w spotkaniu opłatkowym mieszkańców sołectwa (wystąpienie),
21 grudnia, Skąpę, Udział w spotkaniu opłatkowym Ochotniczych Strazy Pożarnych gm. Chełmża (wystąpienie),
21 grudnia, Bydgoszcz, Udział w nagraniu programu tv "Polityka dla ludzi",
22 grudnia, Toruń, Udział w sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
22 grudnia, Toruń, Dyżur Poselski,
22 grudnia, Grudziądz, Udział w spotkaniu opłatkowym członków i sympatyków PiS (wystąpienie),

30 grudnia, Grębocin, Udział w spotkaniu noworocznym gminy Lubicz (wystąpienie),