Kalendarium 2012

2012 rok

Styczeń:

4 stycznia, Dobrzyń n. Wisłą, Udział w Koncercie Noworocznym połączonym z wręczeniem nagrody im. Adama Adamandego Kochańskiego,
6 stycznia, Golub-Dobrzyń, Udział w spotkaniu opłatkowo-noworocznym członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości powiatu golubsko-dobrzyńskiego,
7 stycznia, Lipno, Udział w spotkaniu noworocznym członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości powiatu lipnowskiego,
7 stycznia, Izbica Kujawska, spotkanie opłatkowe członków NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych oraz członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości powiatu włocławskiego,
8 stycznia, Toruń, Udział w „ Audycji dla rolników” w Radiu Maryja,
9 stycznia, Toruń, Dyżur Poselski,
10 stycznia, Warszawa, Udział w Konferencji Samorządowej organizowanej przez Klub Parlamentarny PiS,
10 stycznia, Warszawa, Udział w inauguracji „Międzynarodowego Roku Spółdzielczości”,
11, 12, 13 stycznia, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
13 stycznia, Toruń, Udział w spotkaniu noworocznym członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości powiatu toruńskiego ziemskiego,
14 stycznia, Bydgoszcz, Udział w podsumowaniu 9. Edycji konkursu „Rolnik Pomorza i Kujaw”. Wręczenie nagród,
16 stycznia, Toruń, Dyżur Poselski,
16 stycznia, Przysiek, Udział w spotkaniu Porozumienia Organizacji Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
16 stycznia, Rypin, Spotkanie z działaczami NSZZ „Solidarność” Podregionu Rypińskiego,
17 stycznia, Kobylniki k. Kruszwicy, Udział w posiedzeniu Podregionu Inowrocławskiego NSZZ „Solidarność”,
17 stycznia, Toruń, Wykład dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej – „Polityka prorodzinna – szanse i zagrożenia”,
18 stycznia, Brodnica, Udział w uroczystościach 92 rocznicy przyłączenia Brodnicy do Macierzy i 67 rocznicy wkroczenia do miasta Armii Czerwonej,
19 stycznia, Straszyn k. Pruszcza Gdańskiego, Wykład w czasie szkolenia zorganizowanego przez Związek Hodowców i Producentów Drobiu,
20 stycznia, Kobylniki k. Kruszwicy, Udział w spotkaniu noworocznym Związku Dzierżawców, Producentów i Właścicieli Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
21 stycznia, Nowa Wieś k. Lipna, Udział w spotkaniu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Ziemi Dobrzyńskiej,
23 stycznia, Toruń, Dyżur Poselski,
24 stycznia, Brodnica, Udział w uroczystościach 20-lecia POM Ltd,
24, 25, 25 stycznia, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
26 stycznia, Warszawa, Udział w Gali „Agrobiznesu” organizowanej w Szkole Wyższej Gospodarstwa Wiejskiego,
30 stycznia, Grudziądz, Dyżur Poselski,
30 stycznia, Łasin, Spotkanie z rolnikami powiatu grudziądzkiego,
31 stycznia, Toruń, Dyżur Poselski,

Luty:

1 luty, Ciechocinek, Spotkanie z Zarządem Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych z całej Polski,
3 luty, Warszawa, Udział w podsumowaniu 18. Edycji konkursu „Farmer Roku”,
4 luty, Bydgoszcz, Udział w debacie politycznej na antenie Radia PiK,
5 luty, Grudziądz, Udział w uroczystościach 25-lecia święceń kapłańskich ks. Zbigniewa Gańskiego – duszpasterza rolników Diecezji Toruńskiej,
6 luty, Toruń, Dyżur Poselski
8 luty, Warszawa, Debata w Pałacu Prezydenckim dotycząca GMO w Polsce,
9 luty, Poznań, Udział w 51. Międzynarodowej Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin,
13 luty, Bydgoszcz, Udział w audycji "Polityka dla ludzi" w TVP Bydgoszcz,
14 luty, Dulsk, Udział w spotkaniu Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego,
15, 16, 17 lutego, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
16 luty, Warszawa, Udział w uroczystościach wręczenia nagrody im. Biskupa Romana Andrzejewskiego dla Romana Kluski,
17, 18 luty, Poznań, Udział w Międzynarodowych Targach Mechanizacji Rolniczej POLAGRA PREMIERY,
18 luty, Poznań, Udział w debacie politycznej dotyczącej zagospodarowania nieruchomości rolnych Skarbu Państwa organizowanej przez redakcję Tygodnia Rolniczego,
18 luty, Poznań, Udział w debacie politycznej poświęconej przyszłości polityki rolnej w Polsce organizowanej przez Krajową Radę Izb Rolniczych,
19 luty, Lipno, Wykład w parafii pw. błogosławionego Biskupa Michała Kozala pt. "Sytuacja polskich rodzin. Potrzeba polityki prorodzinnej."
20 luty, Toruń, Dyżur Poselski,
20 luty, Przysiek, Udział w spotkaniu Porozumienia Organizacji Rolniczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
20 luty, Golub-Dobrzyń, Spotkanie z rolnikami ziemi golubsko-dobrzyńskiej,
21 luty, Zakrzewo, Spotkanie z rolnikami Gminy Zakrzewo,
24 luty, Warszawa, Wyjazd grupy osób z Gminy Lubicz do Warszawy (zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, Sejmu, Starego Miasta),
27 luty, Toruń, Udział w konferencji prasowej posłów PiS Okręgu nr 5, poświęconej ocenie 100 dni rządu premiera Donalda Tuska,
27 luty, Grudziądz, Dyżur Poselski,
27 luty, Toruń, Spotkanie komitetu powiatowego PiS ziemskiego toruńskiego,
28, 29 lutego, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,

Marzec:

1, 2 marca, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
3 marca, Gniezno, Wykład na Prymasowskim Uniwersytecie Ludowym,
3 marca, Strzelno, Wykład w "Klubie Dobrego Rolnika",
4 marca, Toruń, Udział w audycji "Wieś to również Polska" w TV Trwam,
5 marca, Dąbrowa Biskupia, Spotkanie z władzami powiatu inowrocławskiego, Wójtami, Burmistrzami oraz rolnikami,
5 marca, Toruń, Spotkanie z przedstawicielami firmy "Vinpol", dotyczące sprzeczności w prawie polskim związanych ze stosowaniem dodatków spożywczych,
6 marca, Toruń, Dyżur Poselski,
10 marca, Toruń, Udział w spotkaniu członków PiS z miasta Torunia,
12 marca, Toruń, Dyżur Poselski,
13 marca, Włocławek, Udział w obchodach 10-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku,
14, 15 marca, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
14 marca, Warszawa, Spotkanie z Podsekretarzem Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzejem Butrą dotyczące niespójności w prawie polskim i unijnym w zakresie stosowania dodatków spożywczych,
14 marca, Warszawa, Udział w marszu zorganizowanym przez PiS przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego,
15 marca, Warszawa, Udział w marszu "W obronie pszczół" oraz spotkanie z organizatorami reprezentującymi środowiska pszczelarskie,
16 marca, Kielce, Udział w otwarciu XIX Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH,
17 marca, Brodnica, Wykład dla członków Duszpasterstwa Rolników Diecezji Toruńskiej oraz członków Bractwa św. Izydora,
19 marca, Toruń, Złożenie kwiatów na grobie śp. generał profesor Elżbiety Zawackiej w 103. rocznicę Jej urodzin,
19 marca, Bydgoszcz, Udział w 31. rocznicy "Wydarzeń Bydgoskich" i "Strajku Chłopskiego" z 1981 roku,
20 marca, Bydgoszcz, Udział w spotkaniu w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, które poświęcone było udrożnieniu rzeki Drwęcy dla dwu dwuśrodowiskowych,
20 marca, Toruń, Dyżur Poselski,
21 marca, Izbica Kujawska, Spotkanie z rolnikami powiatu włocławskiego ziemskiego,
21 marca, Toruń, Udział w audycji TV Trwam i Radia Maryja,
22 marca, Żnin, Wygłoszenie referatu na konferencji zorganizowanej przez władze powiatu żnińskiego poświęcone problematyce GMO w Polsce,
24 marca Przysiek, Udział w Ogólnopolskim Forum Pszczelarzy,
25 marca, Powiat Dębica, woj. podkarpackie, Spotkanie z mieszkańcami gmin powiatu dębickiego,
26 marca, Olsztyn, Udział w spotkaniu z rolnikami Warmii i Mazur oraz konferencji prasowej,
27 marca, Bydgoszcz, Udział w posiedzeniu prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego,
27 marca, Grudziądz, Dyżur Poselski,
28, 29, 30 marca, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
28 marca, Spotkanie z Radcą Rolnym Ambasady Królestwa Niderlandów,
29 marca, Warszawa, Spotkanie z przedstawicielami Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich,

Kwiecień:

2 kwietnia, Toruń, Dyżur Poselski,
3 kwietnia, Toruń, Udział w spotkaniu posłów z władzami Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
3 kwietnia, Toruń, Udział w konferencji poświęconej strategii rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
5 kwietnia, Toruń, Udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
10 kwietnia, Warszawa, Udział w uroczystościach 2. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej,
11, 12, 13 kwietnia, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
14 kwietnia. Ciechocinek, Udział w Forum Rolników Województwa Kujawsko-Pomorskiego – wygłoszenie referatu,
14 kwietnia, Rypin, Wykład poświęcony myśli politycznej i działalności śp. Lecha Kaczyńskiego Prezydenta RP,
15 kwietnia, Lubicz Górny, Udział we mszy św. w intencji ofiar Katastrofy Smoleńskiej,
16 kwietnia, Toruń, Dyżur Poselski,
16 kwietnia, Dźwierzno, Udział w konferencji poświęconej niemieckim obozom dla Żydów na Pomorzu,
17 kwietnia, Warszawa, Udział w konferencji zorganizowanej przez Biuro Promocji Jakości poświęconej urzędowej kontroli jakości żywności w Polsce,
17 kwietnia, Warszawa, Udział w uroczystości pożegnania Radcy Rolnego Ambasady Królestwa Niderlandów,
18 kwietnia, Warszawa, Udział w Wysłuchaniu Publicznym dotyczącym prezydenckiego projektu ustawy o nasiennictwie,
20 kwietnia, Warszawa, Spotkanie z Wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Węgier Istvanem Jakabem,
20 kwietnia, Leszno, Udział w obchodach 15-lecia Izb Rolniczych w Polsce oraz 115. rocznicy pierwszych struktur samorządu rolniczego na ziemiach polskich,
22 kwietnia, Województwo Łódzkie, Spotkanie z mieszkańcami Kutna i Żychlina,
23 kwietnia, Toruń, Dyżur Poselski,
23 kwietnia, Toruń, Udział w sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
23 kwietnia, Bydgoszcz, Udział w audycji "Polityka dla ludzi" w TVP Bydgoszcz,
24 kwietnia, Warszawa, Posiedzenie Prezydium oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
25, 26, 27, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
25 kwietnia, Warszawa, Udział w konferencji Polskiego Przemysłu Spirytusowego zatytułowanej "Polski głos w debacie nad europejską polityką alkoholową",
25 kwietnia, Warszawa, Udział w uroczystości 64. Dnia Niepodległości Izraela,
27 kwietnia, Warszawa, Spotkanie z uczestnikami wyjazdu do Warszawy związanego ze zwiedzaniem Sejmu, Muzeum Powstania Warszawskiego i Starego Miasta,
29 kwietnia, Grudziądz, Udział w uroczystości odsłonięcia tablicy w kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe poświęconej śp. Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu oraz pozostałym Ofiarom Katastrofy Smoleńskiej,
30 kwietnia, Przysiek, Udział w Walnym Zgromadzeniu Regionalnego Związku Spółek Wodnych w Toruniu,

Maj:

1 maja, Chrzypsko Wielkie, Udział w otwarciu Międzynarodowych Targów Tulipanów,
2 maja, Sieraków, Wizyta w Państwowej Stadninie Ogierów,
5 maja, Chrystkowo, Udział w 2. Europejskich Słonecznych Dniach propagujących wykorzystanie energii słonecznej,
5 maja, Rypin, Udział w uroczystościach 15-lecia firmy Damix,
7 maja, Toruń, Dyżur Poselski,
7 maja, Toruń, Udział we mszy św. oraz uroczystości odsłonienia tablicy w Planetarium Toruńskim poświęconym śp. Lucjanowi Broniewiczowi,
9, 10, 11 maja, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
9 maja, Warszawa, Udział w spotkaniu z Ambasadorem Ukrainy Markijanem Malskyjem,
9 maja, Warszawa, Spotkanie z uczestnikami wycieczki zwiedzającej Sejm z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rypinie,
10 maja, Warszawa, Spotkanie z grupą przedsiębiorców egipskich,
10 maja, Warszawa, Spotkanie z Ambasadorem USA Lee A. Feinsteinem,
12 maja, Bydgoszcz, Udział w audycji Radia PiK,
13 maja, Młyniec II, Spotkanie z mieszkańcami sołectwa Młyniec II,
14 maja, Toruń, Udział w konferencji prasowej posłów PiS regionu toruńsko-włocławskiego dotyczącej votum nieufności dla minister Edukacji Narodowej,
14 maja, Toruń, Dyżur Poselski,
14 maja, Chełmża, Udział w uroczystościach 30. rocznicy Duszpasterstwa Rolników Diecezji Toruńskiej transmitowanej przez TV TRWAM,
15 maja, Zamek Bierzgłowski, Udział w międzynarodowej konferencji organizowanej przez Komitet Regionów UE pt. "Energia odnawialna – od teorii do praktyki",
15 maja, Gmina Więcbork, Spotkanie z rolnikami Sępólna Krajeńskiego,
17 maja, Kowal, Udział w konferencji poświęconej przyszłości małych miast,
17 maja, Toruń, Spotkanie z Prezesem Krajowej Spółki Cukorwej,
18 maja, Sławkowo, Spotkanie z przedstawicielami Związku Dzierżawców,
19 maja, Gmino Rogowo, Rojewo, Spotkanie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Ziemie Dobrzyńskiej,
21 maja, Ciechocinek, Udział w V Ogólnopolskim Forum Producentów Zimniaka,
21 maja, Lipno, Dyżur Poselski,
22 maja, Gronowo, Udział w Drzwiach Otwartych ZSZ w Gronowie,
23, 24, 25 maja, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
24 maja, Warszawa, Udział w spotkaniu z Ambasadorem Izraela Zvi Rav-Nerem,
25 maja, Lipno, Udział w otwarciu 6. Przeglądu Twórczości Filmowej "Pola i inni",
26 maja, Grudziądz, Marsz w obronie życia, macierzyństwa i wolności mediów,
27 maja, Licheń, Udział w 20. Jubileuszowej Pielgrzymce Sołtysów i Środowisk Wiejskich,
28 maja, Toruń i Grudziądz, Dyżur Poselski,
28 maja, Toruń, Udział w Sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
30 maja, Chrostkowo, Spotkanie z mieszkańcami gminy Chrostkowo,
30 maja, Kikół, Spotkanie z rolnikami gminy Kikół,
31 maja, Inowrocław, Spotkanie z zespołem rolnym PiS Okręgu Bydgoskiego oraz udział w konferencji prasowej poświęconej problemom rolnictwa na Kujawach w kontekście przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej UE,

Czerwiec:

4 czerwca, Bydgoszcz, Udział w uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji Święta Województwa,
4 czerwca, Bydgoszcz, Udział w uroczystej Mszy Św. w intencji mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego koncelebrowanej przez Biskupów Ordynariuszy Diecezji Bydgoskiej, Toruńskiej i Włocławskiej,
4 czerwca, Bydgoszcz, Udział w audycji "Polityka dla ludzi" w TVP Bydgoszcz,
11 czerwca, Przysiek, Udział w posiedzeniu Zespołu doradczego ds. Wsi i Rolnictwa przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim,
11 czerwca, Toruń, Dyżur Poselski,
13, 14, 15 czerwca, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
14 czerwca, Warszawa, Udział w Forum Debaty Publicznej prezentacji raportu FDPA "Polska Wieś 2012",
16 czerwca, Grubno k. Chełmna, Udział w Kujawsko – Pomorskich Dniach Polach,
17 czerwca, Lipno, Spotkanie z mieszkańcami miasta połączone z prelekcją poświęconą potrzebie wzmocnienia polskiej rodziny wygłoszona w parafii pw. Wniebowzięcia NMP,
18, czerwca, Kazimierz Dolny, Udział w międzynarodowej konferencji organizowanej przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej poświęconej różnym aspektom ekonomicznym Wspólnej Polityki Rolnej UE po 2013 roku,
19 czerwca, Warszawa, Udział w konferencji poświęconej bezpieczeństwu żywności i wygłoszenie referatu "Kontrola żywności pochodzącej spoza UE",
19 czerwca, Warszawa, Udział w ogólnopolskim finale konkursu "Agroliga",
20 czerwca, Przysiek, Udział w Forum Ochrony Środowiska pt. "Nowe zadania gmin wynikające ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach",
20 czerwca, Toruń, Dyżur Poselski,
21 czerwca, Karnkowo, Spotkanie z młodzieżą Zespołu Szkół połączone z wykładem poświęconym parlamentaryzmowi w Polsce, Udział w podsumowaniu konkursu "Poezji o Ziemi Dobrzyńskiej",
22 czerwca, Rypin, Udział w sesji Rady Miasta Rypina zorganizowanego z okazji Dni Rypina, Udział w podsumowaniu konkursu "Z nauką ścisłą za pan brat",
25 czerwca, Toruń, Sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
25 czerwca, Toruń, Dyżur Poselski,
25 czerwca, Grudziądz, Dyżur Poselski,
26, 27, 28 czerwca, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
27 czerwca, Warszawa, Udział w spotkaniu zorganizowanym przez biskupa Tadeusza Pikusa, delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Polskich Przetwórców Żywności, poświęconemu etyce w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym,
27 czerwca, Warszawa, Udział w debacie poświęconej przyszłości polityki wobec obszarów wiejskich w Polsce,
27 czerwca, Warszawa, Spotkanie z delegacją obwodu ługańskiego na Ukrainie przez wicegubernatora obwodu,
29 czerwca, Toruń, Udział w nagraniu programu "Wieś to też Polska" w TV TRWAM poświęconego sytuacji polskiego rolnictwa, negocjacji z UE nowej perspektywy na lata 2014 – 2020 i problemom z GMO w Polsce,
30 czerwca, Minikowo, Udział w otwarciu 35. Targów Rolniczych AgroTech,

Lipiec:

2 lipca, Toruń, Dyżur Poselski,
2 lipca, Toruń, Udział w spotkaniu zorganizowanym przez Przewodniczącego Regionu toruńsko-włocławskiego NSZZ "Solidarność" Pana Jacka Żurawskiego,
3 lipca, Toruń, Spotkanie z sołtysami Powiatu Toruńskiego Ziemskiego,
3 lipca, Toruń, Spotkanie z Przewodniczącym Stowarzyszenia Producentów Pomidorów i Ogórków pod Osłonami,
6 lipca, Przysiek, Udział w corocznym spotkaniu delegatów Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej,
7 lipca, Kraków, Wyjazdowe posiedzenie Parlamentarnej Grupy Polsko-Izraelskiej połączone z udziałem w Festiwalu Kultury Żydowskiej,
8 lipca, Częstochowa, Udział w 20. Jubileuszowej Pielgrzymce Rodziny Radia Maryja,
9 lipca, Toruń, Dyżur Poselskie,
9 lipca, Ciechocinek, Spotkanie poświęcone planom prywatyzacji Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A.,
9 lipca, Łasin, Spotkanie z rolnikami Powiatu Grudziądzkiego,
11, 12 ,13 lipca, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
12 lipca, Warszawa, Spotkanie z przedstawicielami Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" w sprawie sposobów szacowania strat w rolnictwie,
14 lipca, Warszawa, Udział w Radzie Politycznej PiS,
15 lipca, Wywiad do audycji TV TRWAM "Wieś to też Polska",
16 lipca, Toruń, Dyżur poselski,
17 lipca, Przysiek, Spotkanie z przedstawicielami Organizacji Rolników Ekologicznych i K-POD w sprawie organizacji Ogólnopolskich Dożynek Ekologicznych,
18 lipca, Lipno, Spotkanie z regionalną strukturą Prawa i Sprawiedliwości,
18 lipca, Rypin, Spotkanie z regionalną strukturą Prawa i Sprawiedliwości,
19 lipca, Aleksandrów Kujawski, Spotkanie z regionalną strukturą Prawa i Sprawiedliwości,
20 lipca, Brodnica, Spotkanie z regionalną strukturą Prawa i Sprawiedliwości,
20 lipca, Toruń, Spotkanie z regionalną strukturą Prawa i Sprawiedliwości (powiat ziemski-toruński)
21 lipca, Bydgoszcz, Udział w audycji "Gorąca godzina" w Radiu PiK,
22 lipca, Toruń, Udział w audycji Radia Maryja,
22 lipca, Toruń, Udzielenie wywiadu dla TV TRWAM,
23 lipca, Włocławek, Spotkanie z przedstawicielami oo. Orionistów,
23 lipca, Włocławek, Spotkanie z Bp Wiesławem Meringiem, Ordynariuszem Diecezji Włocławskiej poświęcone planom upamiętnienia śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego na terenie Włocławka,
23 lipca, Grudziądz, Wygłoszenie wykładu poświęconego potrzebie prowadzenia polityki prorodzinnej przez państwo dla członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i innych Środowisk związanych z Kościołem,
24, 25, 26, 27 lipca, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
25 lipca, Warszawa, Udział w konferencji poświęconej przyszłości polskiego rybactwa śródlądowego,
28 lipca, Toruń, Udział w Zjeździe Okręgowym PiS (Okręg nr 5) – prowadzenie obrad,
29 lipca, Młyniec, Udział w uroczystościach odpustowych oraz w spotkaniu z mieszkańcami Młyńca II,
29 lipca, Krobia, Udział w Festynie Wiejskim,
30 lipca, Toruń, Dyżur Poselski,
30 lipca, Grudziądz, Spotkanie z regionalną strukturą Prawa i Sprawiedliwości,

Sierpień:

1 sierpnia, Warszawa, Udział w uroczystościach 68. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,
5 sierpnia, Toruń, Udzielenie wywiadu dla Radia Maryja,
6 sierpnia, Toruń Dyżur Poselski,
6 sierpnia, Grudziądz, Spotkanie z członkami Komitetu PiS w Grudziądzu,
10 sierpnia, Zułów (Litwa), Wizyta w miejscu narodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego,
12 sierpnia, Miedniki Królewski (Litwa), Udział w uroczystościach Święta Wojska Polskiego zorganizowanych przez Polonię Litewską,
13 sierpnia, Toruń, Udział w uroczystości odsłonięcia pomnika gen. Józefa Hallera,
15 sierpnia, Rypin, Udział we Mszy Św. z okazji Święta Wojska Polskiego,
15 sierpnia, Lipno, Udział w uroczystościach poświęconym 92. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego,
15 sierpnia, Dobrzyń n. Wisłą, Udział w uroczystości poświęcenia witraży w miejscowym kościele przez Bp Piotra Liberę, Ordynariusza Diecezji Płockiej i Abp Tadeusza Kondrusiewicza, Metropolity Mińsko-Mohylewskiego połączone z modlitwą w intencji żołnierzy polskich poległych na w walkach na różnych frontach,
18 sierpnia, Gruczno, Udział w "Festiwalu Smaku" – najważniejszym wydarzeniu promującym produkty żywnościowe wysokiej jakości w województwie kujawsko – pomorskim,
20 sierpnia, Toruń, Dyżur Poselski,
22 sierpnia, Toruń, Udział w uroczystości wręczenie Medalu "Sprawiedliwego wśród Narodów Świata" przez Ambasadora Izraela – Zvi Rav-Nera,
23 sierpnia, Toruń/Aleksandrów Kujawski, Spotkanie z rolnikami z całej Polski, laureatami konkursu "Agrobiznesman Roku" odwiedzającymi woj. kujawsko-pomorskie,
24 sierpnia, Toruń, Posiedzenie Zarządu Okręgowego PiS,
25 sierpnia, Ciechocinek – Dworek Prezydenta RP, Spotkanie dożynkowe rolników – laureatów konkursu "Rolnik Pomorza i Kujaw",
25 sierpnia, Toruń, Udział w audycji "Rozmowy niedokończone" w TV TRWAM I Radio Maryja,
26 sierpnia, Lubicz, Udział w odpuście i dożynkach parafialnych, spotkanie z ks. bp Bronisławem Dembowskim, seniorem diecezji włocławskiej,
27 sierpnia, Toruń, Udział w sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
27 sierpnia, Toruń, Dyżur Poselski,
28, 29, 30 sierpnia, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
31 sierpnia, Lipno, Udział w uroczystości upamiętnienia podpisania "Porozumień Sierpniowych", złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem Solidarności,

Wrzesień:

1 września, Wąbrzeźno, Udział w 29. Wojewódzkim Dniu Pszczelarza,
1 września, Starogród k. Chełmna, Udział w dożynkach powiatowych powiatu Chełmno,
1 września, Bierzgłowo, Udział w dożynkach gminnych gminy Łubianka,
2 września, Częstochowa, Udział w Ogólnopolskich Dożynkach Jasnogórskich, odczytanie Przesłania Prawa i Sprawiedliwości skierowanego do polskich rolników,
3 września, Toruń, Dyżur Poselski,
3 września, Toruń, Złożenie kwiatów pod tablicą na budynku Cukrowni Toruńskich upamiętniającą strajk chłopski z 1981 roku,
3 września, Toruń, Złożenie kwiatów przed obeliskiem upamiętniającym "Strajki Sierpniowe" w Toruniu, położonym na terenie Zakładu Towimor,
8 września, Przysiek, Udział w Ogólnopolskich Dożynkach Rolnictwa Ekologicznego,
8 września, Wąbrzeźno, Udział w powiatowo-gminnych dożynkach powiatu i gminy Wąbrzeźno,
8 września, Toruń, Udział w 4. Pikniku Rodziny Radia Maryja "W Rodzinie",
10 września, Toruń, Dyżur Poselski,
12, 13, 14, 15 września, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
12 września, Toruń, Udział w uroczystości 10-lecia Krajowej Spółki Cukrowej "Polski Cukier",
16 września, Toruń, Udzielenie wywiadu dla Radia Maryja,
17 września, Toruń, Dyżur Poselski,
17 września, Grudziądz, Udział w uroczystości odsłonięcia pomnika Kapelana Rodzin Katyńskich ks. Prałata Zdzisława Peszkowskiego,
19 września, Toruń, środa, Spotkanie Komitetu PiS powiatu toruńskiego ziemskiego
20 września, Toruń, Udział w pikiecie organizowanej przez środowisko Prawicy Rzeczypospolitej "W obronie polskiej złotówki",
23 września, Wrocki, Udział w uroczystości "Przywrócenia pamięci ofiar II wojny światowej" i odnowienia pomnika we Wrockach,
23 września, Zamek Bierzgłowski, Udział w spotkaniu z delegacją Stanu Texas goszczącą w województwie kujawsko-pomorskim,
24 września, Toruń, Udział w Sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
24 września, Toruń, Dyżur Poselski,
24 września, Aleksandrów Kujawski, Wykład dla delegacji Stanu Texas o sytuacji polskiego rolnictwa,
25 września, Warszawa, Konferencja o stanie obecnym i przyszłości polskiego rybactwa i rybołówstwa (współprowadzenie konferencji),
25, 26, 27 września, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
27 września, Warszawa, Udział w konferencji "Nowe standardy higieny i bezpieczeństwa żywności w UE" (wystąpienie),
27 września, Warszawa, Udział w konferencji programowej Zespołu Rolnego Prawa i Sprawiedliwości dotyczącej prac nad uaktualnieniem programu rolnego PiS,
29 września, Warszawa – Sala Kongresowa, Udział w konwencji PiS "Alternatywa",
29 września, Warszawa, Udział w marszu "Obudź się Polsko!" w obronie TV TRWAM i wolności mediów,
30 września, Lubicz, Udział w odpuście ku czci patrona parafii pw. św. Wacława,
30 września, Toruń, Udział w audycji Radia Maryja,

Październik:

1 października, Toruń, Udział w inauguracji roku akademickiego 2012/2013 Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
2 października, Toruń, Dyżur poselski,
4 października, Toruń, Udział w uroczystościach 10. rocznicy powstania Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia,
4 października, Ciechocinek, Udział w nabożeństwie w Cerkwii prawosławnej w intencji Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (wystąpienie),
5 października, Włocławek – Nieszawa, Udział w warsztatach terenowych poświęconych zagospodarowaniu Wisły poniżej stopnia wodnego we Włocławku (wystąpienie),
7 października, Brodnica, Udział w uroczystości jubileuszu 50-lecia Domu Dziecka w Brodnicy (wystąpienie),
7 października, Gorczenica, Udział w XII Biesiadzie Kulturalnej Seniorów (wystąpienie),
8 października, Poznań, Udział w Tragach "POLAGRA FOOD" – największej imprezie wystawienniczej poświęconej żywności w Polsce,
8 października, Poznań, Udział w posiedzeniu Rady Gospodarki Żywnościowej (wystąpienie),
10, 11, 12 października, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
11 października, Pogorzelica, Udział w Forum Rolników Województwa Zachodnio-Pomorskiego (wystąpienie),
13 października, Warszawa, Udział w nagraniu programu "Tydzień" dla TVP1,
15 października, Toruń, Dyżur Poselski,
15 października, Unisław, Udział w wojewódzkich obchodach Dnia Edukacji Narodowej połączonej z otwarciem Astro-Bazy,
16 października, Toruń, Udział w spotkaniu Bractw Kurkowych woj. kujawsko-pomorskiego z Marszałkiem Piotrem Całbeckim,
17 października, Elgiszewo, Udział w konferencji Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej (wystąpienie),
17 października, Toruń, Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej, Udział w sympozjum poświęconym działalności Janusza Korczaka (wystąpienie),
18 października, Włocławek, Udział w uroczystościach 28. rocznicy śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki połączonej z odsłonięciem tablicy upamiętniającej śp. Lecha Kaczyńskiego – Prezydenta RP i pozostałe ofiary tragedii smoleńskiej (wystąpienie),
20 października, Udział w audycji TV TRWAM "Polski punkt widzenia",
21 października, Wywiad dla Radia Maryja,
23, 24 października, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
24 października, Warszawa, Udział w audycji Telewizji Rolniczej (TVR),
25 października, Toruń, Dyżur Poselski,
25 października, Toruń, Udział w XXIII Sesji Rady Powiatu Toruńskiego,
26 października, Toruń, Udział w Jubileuszu 10. lecia X Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu (wystąpienie),
28 października, Toruń, Udział w programie TV TRWAM,
29 października, Inowrocław, Udział w Zjeździe Delegatów Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ Solidarność (wystąpienie),

Listopad

3 listopada, Bydgoszcz, Udział w audycji Radia PiK "Gorąca godzina",
3 listopada, Chełmno, Spotkanie z członkami PiS powiatu chełmińskiego,
4 listopada, Toruń, Udział w programie TV TRWAM,
5 listopada, Chełmno, Udział w konferencji XXX rocznicy wojskowych obozów internowanych (wystąpienie).
6 listopada, Warszawa, Udział w konferencji poświęconej przyszłości doradztwa rolniczego w Polsce (wystąpienie),
7, 8, 9 listopada, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
8 listopada, Warszawa, Udział w manifestacji i pikiecie zorganizowanej przez środowiska ekologiczne przeciwko GMO (wystąpienie i wywiad do wpolityce.pl),
11 listopada, Lipno, Udział we Mszy za ojczyznę i uroczystościach 94. rocznicy odzyskania niepodległości (wystąpienie),
11 listopada, Toruń, Wywiad dla Radia Maryja,
12 listopada, Warszawa, Udział w konferencji zorganizowanej przez Krajową Radę Izb Rolniczych poświęconej roli i przyszłości Izb Rolniczych w Polsce (wystąpienie),
12 listopada, Warszawa, Udział w konferencji związanej z jubileuszem 10. lecia czasopisma "Bezpieczeństwo i Higiena Żywności" (wystąpienie),
13 listopada, Goszczyn k. Grójca, Debata rolna Prawa i Sprawiedliwości (prowadzenie i wystąpienie),
15, 16 listopada, Ankara (Turcja), Międzynarodowa konferencja poświęcona wykorzystania funduszy przed akcesyjnych UE przez Turcję,
18 listopada, Toruń, Wywiad TV TRWAM,
19 listopada, Ciechocinek, Udział w IV Ogólnopolskim Forum Hodowców Bydła i Producentów Mleka (wystąpienie),
19 listopada, Bydgoszcz, Udział w programie TVP "Polityka dla ludzi",
20 listopada, Bydgoszcz, Udział w wyjazdowym Klubu Parlamentarnego PiS poświęconemu obronie Zakładu ZACHEM,
21, 22, 23 listopada, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
23 listopada, Warszawa, Pałac Prezydencki, Udział w konferencji organizowanej w ramach Forum Debaty Publicznej pt. "Rozwój kierowany przez lokalne społeczności (CLLD). Jak wykorzystać nowe możliwości?" (wystąpienie),
25 listopada, Toruń, Wywiad dla Radia Maryja
25 listopada, Osięciny, Udział w spotkaniu zorganizowanym przez Akcję Katolicką Diecezji Włocławskiej pt. "Czy władze Polski dbają o polskie rację stanu?" (wystąpienie),
26 listopada, Lipno, Dyżur Poselski,
27 listopada, Grudziądz, Dyżur Poselski,
27 listopada, Grudziądz, Udział w Mszy św. za Ojczyznę (wystąpienie)
29 listopada, Toruń, Udział w uroczystościach 90. rocznicy utworzenia Szkoły Oficerskiej Marynarki Wojennej połączonej z obchodami Dnia Podchorążego (wystąpienie),
29 listopada, Grębocin, Spotkanie z mieszkańcami gminy Lubicz,

Grudzień:

1 grudnia, Aleksandrów Kujawski, Udział w odsłonięciu pamiątkowej tablicy i modlitwie ekumenicznej na Cmentarzu Prawosławnym (wystąpienie),
1 grudnia, Toruń, Udział w uroczystościach 21. rocznicy powstania Radia Maryja,
2 grudnia, Toruń, Udział w audycji TV TRWAM,
3 grudnia, Dulsk, Udział w spotkaniu przygotowującym uroczystości upamiętniające 150. rocznice powstania styczniowego na Ziemi Dobrzyńskiej,
4 grudnia, Toruń, Wywiad dla Radia PiK,
5, 6, 7 grudnia, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
8 grudnia, Toruń, Udział w zakończeniu uroczystości jubileuszu Duszpasterstwa Rolników Diecezji Toruńskiej (wystąpienie),
8 grudnia, Chełmno, Marsz w obronie Wolności Mediów (wystąpienie),
9 grudnia, Toruń, Prafia prawosławna, Uroczystości związane z patronem parafii prawosławnej św. Mikołajem,
10, 11, 12, 13, 14, Warszawa, Posiedzenie Sejmu,
10 grudnia, Warszawa, Udział w uroczystości zapalenia świecznika chanukowego organizowanego przez środowisko Żydów w Polsce,
12 grudnia, Warszawa, Udział w spotkaniu delegacji instytucji rolniczych z Republiki Mołdowy (wystąpiania),
13 grudnia, Warszawa, Udział w debacie poświęconej GMO w Polsce (wystapienie),
13 grudnia, Warszawa, Udział w konferencji rozpoczynającej akcję promocji polskiego mięsa zorganizowanej przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI),
13 grudnia, Warszawa, Udział w Marszu Wolności, Niepodległości i Solidarności,
14 grudnia, Warszawa, Spotkanie z Ministrem Rolnictwa Republiki Francuskiej Stéphanem Le Foll w ambasadzie Francji,
15 grudnia, Warszawa, Udział w nagraniu programu TYDZIEŃ dla TVP,
17 grudnia, Toruń, Sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
17 grudnia, Toruń, Dyżur Poselski,
18 grudnia, Ryńsk, Spotkanie z rolnikami gminy Wąbrzeźno,
18 grudnia, Nowa Wieś Królewska, Spotkanie z rolnikami gminy Płużnica,
19 grudnia, Radziejów, Spotkanie z delegatami powiatowymi Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z Powiatu Radziejów,
20 grudnia, Toruń, Udział w nagraniu programów dla TV TRWAM,
21 grudnia, Sikory k. Rypina, Udział w spotkaniu wigilijno-noworocznym Powiatu Rypińskiego
22 grudnia, Wąbrzeźno, Spotkanie z członkami Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Toruńskiego,
22 grudnia, Bydgoszcz Udział w audycji Radia PiK,
27 grudnia, Toruń, Udział w audycji "Rozmowy Niedokończone" w Radiu Maryja,
28 grudnia, Lubicz Górny, Udział w spotkaniu świąteczno-noworocznym gminy Lubicz (wystąpienie),
28 grudnia, Rypin, Spotkanie opłatkowe z członkami i sympatykami PiS powiatu rypińskiego,
30 grudnia, Toruń, Udział w obchodach XX-lecia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej połączonym z 10 wieczorem śpiewania kolęd (wystąpienie),