Sztetl Lubicz

W Lubiczu odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej mieszkańców, przedstawicieli UMK, Marszałka Województwa, Powiatu Toruńskiego, Gminy Lubicz, oraz powołanego przez Ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, w którym wziął udział, poświęcone upamiętnieniu społeczności Żydów lubickich. W Lubiczu Górnym, miejscowości na krańcu Imperium Rosyjskiego, na pograniczu rosyjsko-pruskim mieszkający tutaj Żydzi stanowili prawie połowę mieszkańców. Rok temu, uczczono, na specjalnej konferencji, pamięć naszych braci Żydów wypędzonych przez Niemców i zamordowanych w różnych miejscach kaźni. Upamiętnieniu rocznicy towarzyszyła napisana przez dr Karolinę Famulską-Ciesielską książka „Sztetl Lubicz”. Jednym z pomysłów upamiętnienia martyrologii Żydów, mieszkających ma tych terenach od wieków, jest muzeum, które mogłoby być zlokalizowane w budynku zabytkowego magazynu zbożowego, który przed wojną był własnością Izraela Hernesa, mieszkańca Lubicza, członka społeczności mojżeszowej. Wspólnie z dr hab. Mirosławem Supruniukiem i innymi inicjatorami tego przedsięwzięcia, Minister rozważa by rozszerzyć przyszłą ekspozycję poświęconą Żydom także o pokazanie wielokulturowości życia pogranicza. Żyli przecież tu na tej ziemi, wśród nas, Rosjanie, Niemcy, Holendrzy – zwani Olendrami i Menonici. Każda z tych mniejszości pozostawiła ślad we wspólnym dziedzictwie, które stało się dziedzictwem narodowym. Złożoność wspólnych losów, złożonych relacji międzyludzkich, wspólna historia i kultura powinny nas skłaniać do upamiętnienia i wyciągnięcia wniosków z tego co nas łączyło i ubogacało.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.