Spotkanie w Aleksandrowie Kujawskim

4 lipca 2020 r. odbyło się spotkanie przy grobach ukraińskich żołnierzy Atamana Petlury w Aleksandrowie Kujawskim.
Upamiętniono wspólna walka żołnierzy polskich i ukraińskich, przeciwko bezbożnemu, zbrodniczemu reżimowi komunistycznemu w 1920 r., która połączyła oba narody. Minister Jan Krzysztof Ardanowski, który złożył kwiaty na kurchanie apelował, by wyciągać wnioski i nie dać się podzielić.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.