Vivat 3 maja!

3 V br. w wyjątkowo trudnych czasach pandemii wraz z przedstawicielami Solidarności i środowisk patriotycznych Jan Krzysztof Ardanowski złożył kwiaty pod pomnikiem błogosławionego Księdza Jerzego i tablicą upamiętniającą mieszkańców Torunia walczących o wolną Polskę.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.