Rypińscy uczniowie nagrodzeni za wiedzę o 13 XII

13 XII o 9.00 w UM Rypin odbyl się konkurs dla dzieci z rypińskich szkół. Miał on na celu popularyzację wiedzy o najnowszej historii Polski, a w szczególności o stanie wojennym. Z pogadanką dla dzieci wystąpił min. emyrytowany członek NSZZ RI „Solidarność” Pan Michał Grabianka. Nagrody książkowe i życzenia dla laureatów przekazał dyrektor biura poselskiego Jana Krzysztofa Ardanowskiego dr Tomasz Sińczak. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodycze. Upominki wręczył też burmistrz miasta Paweł Grzybowski.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.