Jan Krzysztof Ardanowski na Zamku w Golubiu Dobrzyniu

4 VII 2019 r Jan Krzysztof Ardanowski brał udział w kolejnym, już 43, Międzynarodowym Turnieju Rycerskim w Golubiu Dobrzyniu. Na Turniej zjeżdżają z całej Europy pasjonaci walk rycerskich i etosu rycerskiego do którego należały min. troska o słabych, o wdowy i sieroty oraz dotrzymywanie danego słowa. Ideały rycerstwa to wartości bliskie mieszkańcom Ziemi Dobrzyńskiej, której tradycje parlamentaryzmu stara się realizować poseł Ardanowski. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  było sponsorem nagród dla rycerstwa zgromadzonego na zamku. 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.