Cereal Partners Poland Toruń-Pacific – nagrody dla pracowników.

Cereal Partners Poland Toruń-Pacific jest jednym z najwiekszych pracodawców w regionie. Tegoroczne podsumowanie roku połączone z wręczeniem nagród dla pracowników uświetniła obecność 

przedstawiciela Ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Doradca w Gabinecie Politycznym MRiRW Hubert Jakubowski wręczył nagrody w imieniu MInistra. Tytuł Pracownika Roku w poszczególnych kategoriach zdobyli: Małgorzata Jastrzębska, Rafał Daniecki, Rafał Węgliński, Michał Kubica, Mariola Przekota-Szaładzińska, Andrzej Szporka, Sławomir Kłaniecki, Sławomir Wiciński, Jacek Majmesku, Marek Zieliński.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.