Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej w dniu 14 czerwca 2012 r.

Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2011 r. (w okresie polskiej prezydencji) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej

Panie Marszałku! Bardzo dziękuję za możliwość zadania pytania. Cenię to sobie bardzo. Chcę wrócić do sprawy wspólnej polityki rolnej. Na tej sali próbuje się z naszej bezradności, z naszego braku pomysłu na przezwyciężenie problemu dyskryminacji polskiego rolnictwa uczynić wręcz cnotę, mówiąc o tym, że jesteśmy tak honorowi, że o swoich sprawach w okresie, kiedy mamy jakiś wpływ na bieg spraw unijnych, mówić nie będziemy. A przecież wspólna polityka rolna jest ze względu i na wielkość środków, na wielkość możliwych transferów, i na modernizacyjny charakter dla polskiego rolnictwa, dla Polski sprawą par excellence superważną.

Znam przykłady z wielu lat, kiedy podczas prezydencji sprawowanych przez poszczególne kraje zajmowały się one sprawami dla nich ważnymi. Przecież mogliśmy przedstawić swój punkt widzenia na przyszłość rolnictwa, na przyszłość obszarów wiejskich w Europie. Mogliśmy przedstawiać swoje argumenty, mogliśmy szukać możliwości stworzenia koalicji. Oczywiście, nie zamkniemy tego tematu, tej dyskusji w okresie półrocznym, ale należało w ogóle ten temat wywołać, na ten temat należało rozpocząć dyskusję.

Ja również z żalem stwierdzam, że nie było żadnego głosu w tej sprawie ze strony pana premiera rządu polskiego, rządu polskiego, na spotkaniach głów państw nie słyszałem wypowiedzi o tym pana prezydenta. Mówię o tym w kontekście wypowiedzi innych mężów stanu europejskich, takich choćby jak nowo wybrany prezydent Francji Francoise Hollande, który bardzo mocno w ostatnich dniach podkreślał rolę rolnictwa francuskiego.

Tu padło takie sformułowanie, że my byliśmy kierowcą autobusu. Myślę, że Polska nie zasługuje na tego typu porównanie, że jest kierowcą autobusu czy może jakimś fiakrem powożącym wozem czy rikszą. Myślę, że zasługujemy na więcej. Prezydencję zmarnowaliśmy. Dziękuję.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.