2 IX 2018 Dożynki w Wąbrzeźnie.

2 września 2018 roku w Wąbrzeźnie odbyły uroczyste Dożynki Wojewódzkie. W uroczystościach zorganizowanych przez lokalną wspólnotę parafialną i rolników z otaczających miasto gmin brali udział przedstawiciele kujawsko-pomorskiego samorządu terytorialnego i delegacje władz. Uroczystość koncentrowała się wokół uroczystego nabożeństwa i przemarszu orszaku dożynkowego w kierunku lokalnego amfiteatru, gdzie odbywały się występy i przemówienia. W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego na spotkaniu przemawiał wiceminister Ryszard Zarudzki, który podkreślił wkład lokalnych społeczności w rozwój ogólnokrajowego eksportu i rolę gmin wiejskich w budowaniu poczucia tożsamości narodowej. W liście od ministra zwracał uwagę na konieczność wzmocnienia krajowych spółek i skuteczne rozwijanie rodzimego przemysłu produkującego białko paszowe. Tym samym mogłoby to doprowadzić do uniezależnienia Polski od importowanej soi z krajów tzw. starej Unii. Minister w liście podziękował za zaangażowanie chłopów polskich w ruch niepodległościowy. Ich walka podczas wojny 1920 roku pozwoliła skutecznie odeprzeć nawalę bolszewicką. Wiceminister nagrodził zasłużonych rolników podkreślając ich oddanie dla sprawy rozwoju Kujaw i Pomorza. W uroczystościach brał udział także Doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Hubert Jakubowski i Dyrektor Biura Poselskiego Tomasz Sińczak. Podczas święta rolnicy mogli zapoznać się z periodykiem „Polska Ziemia” poświęconym rządowemu programowi „Plan dla wsi”. Rolnicy prezentowali też swoje wyroby na licznych straganach i stoiskach branżowych. 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.