Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

W dniu 12 VII br. poseł Jan Krzysztof Ardanowski  brał udział w uroczystościach Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Michniowie. Był tam jako poseł, ale także jako reprezentant Rady Ministrów RP. W związku z powyższym odczytał przygotowany przez Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego list okolicznościowy. W ferworze dnia codziennego, nie jest trudno zapomnieć o roli jaką w walce o Niepodległą odegrali mieszkańcy polskiej wsi. Wsi rozumianej nie tylko jako rodzaj osiedli ludzkich, ale także jako wyjątkowe miejsce: kolebekę i ostoję polskiej kultury. W Michniowie mieszkańcy spotkali się z brutalną karą niemieckich, nazistowskich okupantów, którzy chcieli ich w ten sposób napiętnować za pomoc jakiej udzielali Armii Krajowej. Było to ważne wydarznie nie tylko z punktu widzenia martyrologii naszego narodu, ale także ze względu na mozliowść zasypywania barier społecznych jakie są między dzisiejszym miastem a wsią. Barier, które są rezultatem przemian wynikjących z transformacji ustrojowej i migracji ludności. 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.