Spotkanie z ambasadorami

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył 4 VII w naradzie Ambasadorów RP.

Było to spotkanie z szefami placówek, które organizuje MSZ. Minister rolnictwa wraz z minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigą Emilewicz oraz z wiceministrem spraw zagranicznych Szymonem Szynkowskim vel Sęk wzięli udział w panelu „Rola dyplomacji ekonomicznej w nowym systemie promocji polskiej gospodarki za granicą – współpraca MSZ z instytucjami zewnętrznymi”.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski przedstawił rolę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w systemie promocji polskiego sektora rolno-spożywczego. Zwrócił uwagę na rolę radców rolnych i potrzebę zmiany struktury polskiego eksportu. Minister podkreślił także konieczność ścisłej współpracy pomiędzy resortami rolnictwa, spraw zagranicznych i przedsiębiorczości.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.