Obrady Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi obraduje w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu. Pracownicy instytutu informują m. in. o biologicznych metodach zwalczania patogenów, o stanie integrowanej ochrony roślin, o badaniach pozwalających określić pozostałości środków ochrony roślin w żywności. Mamy możliwość bezpośredniego poznania laboratoriów, szklarni doświadczalnych i unikalnego w Europie Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych. Dobrze wyposażona placówka badawcza ma możliwość rozwiązywania wielu problemów związanych z ochroną roślin w rolnictwie, a także diagnozowania zagrożeń terytorium Polski skażeniami i niebezpiecznymi organizmami. Problemem pozostaje efektywne wykorzystanie wyników badań i zaleceń w praktyce rolniczej.

Zdjęcia

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.