Posiedzenie nr 30 w dniu 15-11-2016

16. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (druki nr 935 i 1010).

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Powoli finalizujemy ustawę, na którą polscy rolnicy czekają od lat. Trwająca przez kilka lat dyskusja do tej pory nie przyniosła właściwie jakichś istotnych postępów, jeśli chodzi o możliwość sprzedaży przez rolników przetworzonej żywności. Wielu polskich rolników z zazdrością patrzy na możliwości, jakie mają ich koledzy z krajów Europy Zachodniej, ponieważ sprzedaż żywności nieprzetworzonej i przetworzonej jest tam jednym z ważnych źródeł dochodów, w szczególności w mniejszych gospodarstwach.

    Unia Europejska dopuszcza taką możliwość. Mówi o tym rozporządzenie nr 176 z 2002 r., które pozwala przetwarzać w gospodarstwach to wszystko, co w gospodarstwie urośnie, to wszystko, co w gospodarstwie jest wyhodowane, a my od wielu lat mówimy o tym, że trzeba ten problem rozwiązać, i jakoś go nie umieliśmy rozwiązać. Dlatego z zadowoleniem Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość przyjmuje projekt rządowy, który idzie w kierunku ułatwienia sprzedaży.

    Podzielam zdanie sprawozdawcy komisji, że właściwie dopiero kiedy tę ustawę wprowadzimy, będziemy tak na dobrą sprawę mogli ocenić jej skutki, jej poprawność, również to, ilu rolników będzie zainteresowanych sprzedażą swoich produktów, jak zachowa się rynek, w jaki sposób będą reagowali inni uczestnicy tego rynku, również ci, którzy zajmują się profesjonalnym przetwórstwem rolno-spożywczym. To wszystko przed nami, dlatego ta ustawa zapewne w kolejnych latach będzie zmieniana, poprawiana, ulepszana, tak by jak najbardziej sprostać oczekiwaniom rolników, a jednocześnie nie zniszczyć rynku, nie zaburzyć tego rynku w stosunku do tych, którzy wyłożyli często znaczne środki na uruchomienie działalności gospodarczej.

    Komisja w kilku sprawach wprowadziła poprawki, które ten projekt rządowy, moim zdaniem, ulepszają i poprawiają. Dziękuję również wszystkim posłom, którzy się w to zaangażowali. Przede wszystkim ustaliliśmy, że rolnicy, sprzedając legalnie, uzyskując dochody ze sprzedaży, mogą czynić to zarówno w gospodarstwach, jak i w miejscach wyznaczonych do sprzedaży. Również wprowadziliśmy możliwość, która istnieje w wielu krajach, w szczególności Francja może być tu dobrym przykładem, tworzenia tzw. grup sprzedażowych, czyli jeżeli rolnicy z danego terenu sprzedają w ramach rolniczego handlu detalicznego produkty, to jeden z nich może sprzedawać nie tylko swoje, ale również produkty tych kolegów, którzy także prowadzą rolniczy handel detaliczny.

    Dużo kontrowersji budzi problem kwoty wolnej od podatku, czyli tego, co w ramach podatku rolnego rolnik może sprzedawać. Wydaje się, że dopóki nie wiemy, jaki będzie zakres, liczba rolników zainteresowanych tą sprzedażą, to jakakolwiek kwota tu wpisana może być kwotą w pewnym sensie pustą. Jeśli chodzi o określenie zwolnienia od podatku, to 20 tys. nie wydaje się kwotą wygórowaną, ale podkreślam, że to, co będzie wyprodukowane ponad 20 tys. zł, jest opodatkowane 2-procentowym zryczałtowanym podatkiem dochodowym, który też nie jest podatkiem zaporowym. Jednocześnie minister rolnictwa jest zobowiązany ustawą do wydania rozporządzenia, w którym precyzyjnie określi ilości żywności w poszczególnych kategoriach, które mogą być sprzedawane w ramach rolniczego handlu detalicznego.

    Pewnym problemem, który wystąpił w ustawie rządowej, jest dopuszczalna prawem Unii możliwość sprzedaży podmiotom prowadzącym np. placówki zbiorowego żywienia, agroturystykę, szkołom, które mają swoje stołówki, i innym tego typu podmiotom, które w ramach sprzedaży w innych krajach Unii Europejskiej są uprawnione do kupna od rolnika, a w Polsce miały być wyeliminowane.

    Dlatego w imieniu klubu zgłaszam poprawkę, która ten problem rozwiązuje, pozwalając w ramach limitów ilościowych, które określi minister rolnictwa swoim rozporządzeniem, również sprzedawać do tych podmiotów. Na ręce marszałka taką poprawkę złożę. Natomiast w imieniu klubu chcę zadeklarować, że ta ustawa, ważna ustawa będzie przez nas przyjęta, będzie poparta. Natomiast w zależności od tego (Dzwonek), jakie będą losy tej ustawy i jej wdrażania w życie, wtedy trzeba będzie ewentualnie zastanowić się nad jej modyfikacją i poprawkami. Zgłaszam poprawki. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Video

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.