Posiedzenie nr 30 w dniu 15-11-2016

16. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (druki nr 935 i 1010).

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pytanie zasadnicze jest takie: Czy państwo ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności? Tak, ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności. Kontrolowanie, proporcjonalnie do skali ryzyka, do stopnia ryzyka, można przeprowadzić na dwa sposoby, na dwóch poziomach, i to tu się w dyskusji przewija: badania tylko i wyłącznie produktu finalnego, bez patrzenia, w jaki sposób produkt jest wykonywany, bądź – to, co jest w Polsce – sprawdzania również etapów pośrednich, w jakich warunkach to się odbywa. Można podejść tak, można tak.

    To, co pan minister Sawicki mówi – rozumiem to bardzo dobrze, bo przecież obserwowałem przez te lata pana próby – to, o czym mówi pani poseł Niedziela, jest właściwie przyznaniem się do porażki. Nie udało się wprowadzić przepisów, ponieważ inspekcje odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności były tak mocne, tak wspierane przez swoje związki zawodowe czy izby, że utrąciły każdy pomysł. Ta ustawa jest jednak próbą wyjścia z tego zaklętego kręgu, z tego jakiegoś pata. Jestem przekonany, że nam się uda. Oczywiście też dostrzegam szereg mankamentów, szereg problemów. Czy nie nastąpi przeregulowanie? Dlatego szalenie ważne jest to rozporządzenie, o którym tyle mówiliśmy, określenie warunków, jakie muszą być spełnione. Ale, na Boga, od czegoś zacznijmy, bo inaczej będziemy wszyscy opowiadali, że dobrze chcieliśmy – tylko że wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły. (Oklaski)

Video

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.