Posiedzenie nr 29 w dniu 03-11-2016

13. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o paszach (druki nr 734 i 978).

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Nie będę mówił o GMO, będę mówił o soi. Kiedy w latach 70. i 80. ubiegłego wieku soja w dużych ilościach zaczęła napływać do Europy, ukuło się przekonanie, mit, który pokutuje do tej pory, że soja jest tak cudownym źródłem białka, że jest niezastępowalna przez żadne inne produkty. Nie ma znaczenia, że w międzyczasie wyeliminowaliśmy odmiany rzepaku, które zawierały substancje antyżywieniowe, że są procedury toastowania i ekstruzji, że można prowadzić w sposób opłacalny ekonomicznie produkcję białka również na terenie Polski z bardzo różnych źródeł. Tak na marginesie: Amerykanie, którzy sprzedają soję u siebie, głównym źródłem białka w paszach uczynili wywar gorzelniany, a nie soję. Ale ten mit trwa do tej pory, w wielu szkołach w dalszym ciągu tak to się tłumaczy, ten mit jest wykorzystywany do obrony soi. Ten mit, myślę, padł na naszych oczach.

    Ja mam bardzo konkretne pytanie: Jakie działania ministerstwo zamierza podjąć w najbliższych miesiącach w celu promowania linii produktów rolniczych non-GMO (Dzwonek) i jakie chce podjąć działania, aby zachęcić rolników do uprawy oraz aby organizować taki rynek, który pozwoli w najbliższych latach w sposób skuteczny eliminować soję z polskiego rynku i zastępować ją produktami białkowymi wytwarzanymi w polskim rolnictwie? (Oklaski)

Video

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.