Posiedzenie nr 29 w dniu 03-11-2016

14. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (druk nr 935).

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przepisy, które umożliwiłyby rolnikom sprzedaż ich produktów, nie miały szczęścia w poprzedniej kadencji Sejmu. Ciężka praca podkomisji, którą kierowała pani Dorota Niedziela, a w której również miałem zaszczyt pracować, po 2 latach została uśmiercona przez ówczesnego ministra zdrowia, który powiedział: nie i koniec, i było po rozmowie. Natomiast udało nam się zdobyć…

    (Poseł Dorota Niedziela: Rozporządzenie.)

    …ogromną wiedzę, jak funkcjonuje ta sprzedaż w krajach Unii Europejskiej, jakie są rozwiązania, nawet regionalne, bo Biuro Analiz Sejmowych również i to nam przygotowywało. Szczęśliwie te same osoby, które widzę obok pani minister, również wtedy zajmowały się gromadzeniem tej wiedzy, więc ta wiedza nie jest wiedzą tajemną, która pozostała w Sejmie, tylko również to jest wiedza, którą dysponuje ministerstwo rolnictwa. Dlatego te pytania dotyczące szczegółów związanych z wyposażeniem, narzędziami, sposobem organizacji produkcji i sprzedaży są jak najbardziej zasadne. (Dzwonek) I jeżeli gdziekolwiek w Europie są rozwiązania, które mogłyby być dla nas korzystne, należy je wprowadzać i wtedy dopiero w Brukseli próbować… jeżeli Bruksela by to kwestionowała, to wtedy próbować tego bronić. Natomiast wszystkie rozwiązania, które ułatwiają w Europie sprzedaż bezpośrednią, powinny być w Polsce zastosowane. Dziękuję. (Oklaski)

Video

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.