Posiedzenie nr 28 w dniu 19-10-2016

1. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 916).

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Chcę podziękować rządowi za przesunięcie tych środków i umożliwienie wypłaty znaczącej, dominującej części należnych dopłat w postaci zaliczek w tym roku. Sytuacja ekonomiczna rolników jest trudna. Załamanie na rynkach rolnych w całej Europie jest dostrzegalne, również przekłada się na sytuację dochodową polskich rolników, dlatego te pieniądze wypłacane szybciej niż normalnie co roku są rolnikom bardzo potrzebne.

    Ważne jest również to, o co pytała jedna z pań posłanek, że 70% zaliczek dotyczy wszystkich gospodarstw w Polsce, a nie wybiórczo traktowanych mniejszych czy większych powierzchni.

    Moje pytanie dotyczy możliwości i tych programów, które zostały podjęte przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Bardzo wysoko cenię to, co kierownictwo agencji i ci wszyscy szeregowi pracownicy agencji robili w tym roku, by – pomimo braku systemu, sprawnego systemu informatycznego – wypłacić należne rolnikom pieniądze. (Dzwonek)

    Proszę, by ta odpowiedź była udzielona na piśmie: Jak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest przygotowana do realizacji płatności, zarówno tych zaliczkowych, jak i pełnych w 2017 r.? Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Video

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.