Posiedzenie nr 26 w dniu 21-09-2016

3. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 832).

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Moje pytanie do pani minister wynika z konkretnego przypadku rolnika z województwa kujawsko-pomorskiego, z powiatu wąbrzeskiego, który po szkoleniu zorganizowanym przez Inspekcję Weterynaryjną i ośrodek doradztwa rolniczego w sposób bardzo nerwowy i alergiczny stwierdził, że jego nie interesują problemy bioasekuracji i związane z tym koszty, które trzeba w gospodarstwie ponieść, w sposób bardzo ostry zareagował. Ubolewam, że jego wiedza na temat związku konkretnego gospodarstwa, stada zwierząt z innymi jest chyba niewielka, ale muszę przyznać rację, że pytanie o partycypację państwa w kosztach dotyczących zabezpieczenia gospodarstw jest pytaniem zasadnym. Trochę o tym mówiła również poprzedniczka. Czy znajdziemy jakieś środki, by tym gospodarstwom, które muszą ponieść wysokie koszty bioasekuracji, pomóc również w sensie finansowym? (Oklaski)

Video

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.