Posiedzenie nr 26 w dniu 21-09-2016

10. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druki nr 832 i 865).

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Kiedy dyskutujemy, jak zwalczyć tę współczesną plagę egipską, jaką jest afrykański pomór świń, i zabezpieczyć Polskę przed ewentualnymi innymi chorobami, okazuje się, że dyskusja dotyczy działalności różnych lobby. Słyszę, że inny interes ma lobby rolnicze, inny – lobby lekarzy weterynarii, inny jeszcze interes – lobby myśliwych. Myślę, że w Polsce trzeba doprowadzić do tego, żeby nasze wspólne lobby to było lobby na rzecz dobra Polski. Jestem przekonany również, że służba weterynaryjna powołana przez marszałka Piłsudskiego, służba państwowa, powinna być w swoim zarządzaniu spionizowana – mówił zresztą o tym pan minister Sawicki – i takie działania podejmujemy. Natomiast ze strony ministerstwa oczekuję bardzo zdecydowanych działań, również szybkich analiz, czy przyjęte rozwiązania ustawowe (Dzwonek) są wystarczające, czy też należy wprowadzić nowe, jeszcze ostrzejsze, bardziej restrykcyjne podejście do zwalczania ASF-u. (Oklaski)

Video

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.