Posiedzenie nr 22 w dniu 05-07-2016

13. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druki nr 673 i 688).

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chcę zwrócić uwagę na zjawisko dotyczące planowania przestrzennego, ba, ładu przestrzennego na wsi. Ta ustawa daje duże uprawnienia samorządom gmin, ponieważ to one de facto decydują poprzez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o tym, w jakim kierunku i w jaki sposób chcą rozwijać gminy. Jeśli chodzi o te 30 arów, o których tyle razy tu mówiono, m.in. po to nie chcemy dopuścić do wydzielania ich w kompleksach rolnych pól, by uniknąć konfliktów, które przecież jako żywo zapewne również do państwa biur trafiają, problemów na styku tych, którzy osiedlają się z miast, i problemów dotyczących wprowadzenia produkcji rolniczej. A więc wydaje się, że to powinno być popierane, a nie cały czas krytykowane, żebyśmy dając samorządom terytorialnym prawo kształtowania ładu, unikali zabudowywania terenów przyrodniczo wrażliwych potwornościami w stylu mauretańsko-bizantyjsko-góralskim. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Video

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.