Posiedzenie nr 22 w dniu 07-07-2016

26. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 574).

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dyskusja o izbach rolniczych jest de facto dyskusją od wielu lat toczoną nad wiarygodnością reprezentacji świata rolniczego wobec władz publicznych, wobec reszty społeczeństwa. Ja na izbach rolniczych krzyżyka jeszcze bym nie stawiał. Wydaje mi się, że rozmowa z nimi, z samorządem, z samymi zainteresowanymi na temat stworzenia możliwości wpływania na sprawy wsi i wiarygodności powinna się odbyć, ponieważ izby rolnicze są polskim rolnikom potrzebne.

    Ale kwestią równie ważną jest – biorąc pod uwagę, że w polskim rolnictwie istnieje sto parędziesiąt organizacji rolniczych – stworzenie pewnej reprezentacji wobec władz, parlamentu, rządu, prezydenta, która by nie była tylko kolejną radą opiniodawczą, dekoracją czy kwiatkiem do kożucha, ale rzeczywiście organizacją, z którą władze publiczne by się liczyły. Według opinii, bardzo powszechnych na wsi, tego typu rada – nie wiem, jakiej nazwy użyć – powinna być zlokalizowana przy urzędzie prezydenta, obdarzonego największym zaufaniem społecznym (Dzwonek), i taka rada powinna być tym organem, który będzie bardzo mocno wpływał na kształtowanie polityki rolnej państwa i przedstawianie obiektywnego, wiarygodnego głosu polskiej wsi.

Video

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.