Posiedzenie nr 21 w dniu 21-06-2016

4. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (druki nr 572 i 606).

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chcę zadać pytanie panu ministrowi, bo widać wyraźnie, że doradztwo rolnicze budzi emocje, a wyobrażenie o nim często wynika z lokalnych doświadczeń odnośnie do sprawności poszczególnych jego struktur wojewódzkich czy powiatowych. To, że doradztwo jest rolnictwu potrzebne, chyba jest oczywiste. Że powinno ono być obiektywne, sprawne, dobrze wynagradzane, wolne od nacisków politycznych, co do tego również się zapewne wszyscy zgadzamy. Niestety dotychczasowe jego ulokowanie powoduje, że nie interesy rolników, nie potrzeby rolników są realizowane, tylko zalecenia samorządów województw, które nie ponoszą w ostateczności odpowiedzialności za stan rolnictwa.

    Część moich oponentów w sposób dość – nie wiem, jak to powiedzieć – uproszczony twierdzi, że dostrzega potrzebę regionalizacji polityki rolnej. Tak, Polska jest zróżnicowana, ale w każdym z regionów występują wszystkie problemy w różnym natężeniu. To nie jest tak, że w województwie zachodniopomorskim, które tu jest często przytaczane jako województwo o strukturze cechującej się większymi gospodarstwami, nie ma problemu gospodarstw drobnych, nie ma problemu gospodarstw socjalnych. W każdym regionie Polski problemy są podobne, natomiast ich natężenie może być różne. Dlatego mamy politykę horyzontalną, mamy politykę Unii Europejskiej, a nie politykę poszczególnych regionów. Każdy region może wspierać swój ośrodek doradztwa rolniczego finansowo, logistycznie, materialnie itd., itd., nikt mu tego nie zabrania, struktura podległa ministerstwu rolnictwa absolutnie przeszkodą w tym nie jest.

    Chciałbym uzyskać trochę szerszą wiedzę co do tego, jakie są zamiary ministerstwa rolnictwa odnośnie do wykorzystania i wzmocnienia funkcji doradztwa rolniczego, niezbędnego narzędzia w transferze wiedzy i wspierania rolników w tym trudnym świecie i trudnym zawodzie, jakim jest zawód rolnika. Dziękuję bardzo. (Dzwonek, oklaski)

Video

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.