Informacja bieżąca.

18. punkt porządku dziennego:

Informacja bieżąca.

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Chcę podziękować panu ministrowi i jego współpracownikom za ciężką pracę, jaką wykonaliście. Chcę również podziękować parlamentowi i tym wszystkim, którzy pracowali nad tą ustawą dotyczącą uporządkowania obrotu gruntami rolnymi w Polsce. Cieszę się, że zdążyliśmy przed 1 maja, tak by chronić polską ziemię zarówno przed wykupem, jak również przed nieuprawnioną, nieuzasadnioną spekulacją tymi gruntami. Wiem, że nadepnęliśmy na odcisk, weszliśmy w konflikt z wieloma grupami, które na ziemi rolniczej zarabiały ogromne pieniądze. Mogą być z tego powodu niezadowoleni. Natomiast to nie jest ustawa, która byłaby sprzeczna z interesem polskiego rolnictwa, polskich rolników, ba, sprzeczna z interesem narodowym. Podobne zapisy są w wielu krajach starej Unii Europejskiej, są akceptowane przez prawo unijne. W związku z tym uważam, że jest to nowoczesna, korzystna dla polskich rolników ustawa. Są oczywiście różnego rodzaju problemy interpretacyjne. Miesiąc jest zbyt krótkim okresem, by dokonać obiektywnej oceny jej stosowania. Dostrzegam mankamenty, o których pan minister zresztą wspominał. Ze strony banków jest próba wprowadzenia dodatkowych procedur przy udzielaniu kredytów dla rolników pod zastaw hipoteczny, jest również nieporadność notariuszy w zakresie sporządzania aktów notarialnych, także w tych przypadkach, gdzie ustawa nie daje Agencji Nieruchomości Rolnych prawa pierwokupu. Nad czym się zastanawiać? Trzeba te akty notarialne po prostu wykonywać. Również często stawiany jest ten zarzut, że ludzie niezwiązani z rolnictwem, którzy chcieliby się przenieść na wieś, nie mają możliwości kupna działek. Proszę państwa, w Polsce jest około 22 mln działek poniżej 30 a. Każdy z miasta, kto chciałby kupić działkę w celach (Dzwonek) budowlanych, takie możliwości będzie miał.

    (Poseł Elżbieta Radziszewska: Podzielić się nie da.)

    Panie ministrze, odwagi w realizowaniu tej ustawy. Za kilka miesięcy dokonajmy kompleksowej oceny, by wyeliminować ewentualne drobne jej niedogodności i niedociągnięcia. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Video

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.