Posiedzenie nr 17 w dniu 28-04-2016

9. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 385 i 450).

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chcę zadać panu ministrowi pytanie dotyczące kwestii, która jest źle rozumiana, czasami źle interpretowana i przedstawiana w sposób kpiący, ironiczny, mianowicie możliwości legalizacji w Polsce destylatów owocowych i nalewek.

    Dyskusja na ten temat w Polsce jest utrudniona, ponieważ bardzo często ktoś, kto wypowiada się na ten temat, jest traktowany jako osoba, która chce, nie wiem, rozpijać społeczeństwo. To jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Wychowanie do trzeźwości i działania profilaktyczne obowiązują nas wszystkich.

    Natomiast jeżeli chcemy urynkowić polską produkcję rolniczą, a alkohole, również alkohole mocne, są ważnym produktem polskiego rolnictwa, to może należy iść w kierunku, który w innych krajach Unii Europejskiej został dawno rozstrzygnięty. Produkcja destylatów owocowych, czy na swoje potrzeby, czy w bardzo ograniczonej ilości, oczywiście pod kontrolą państwa, bo przecież są to produkty akcyzowane, jest dopuszczalna właściwie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dlaczego w takim razie w Polsce jeżeli chodzi o tych, którzy produkują śliwowicę łącką, tych, którzy robią gruszkowicę, wiśniowicę itd., czy też znakomitych producentów nalewek, to praktycznie albo mają oni drogę przez mękę, chożdienije po mukam, albo wiąże się to z koniecznością funkcjonowania w jakiejś sferze niepewności. Wydaje mi się, że takie obawy są nieuzasadnione. Oczywiście, jeszcze raz powtórzę: kontrola państwa jest niezbędna, natomiast nie życzę sobie w dyskusji tego typu tonu, jaki parę miesięcy temu, jeszcze za poprzedniej władzy prezentował jeden z wiceministrów rolnictwa z Polskiego Stronnictwa Ludowego, kiedy na pytanie o legalizację destylatów owocowych odpowiedział, że posłom chce się legalizacji bimbru.

    Proszę państwa, podejdźmy do tego w taki sposób, w jaki robią to w innych krajach europejskich. Nic więcej, nic mniej – tak jak to robią w krajach Unii Europejskiej. Wydaje się, że to są dobre wzory. (Oklaski)

Video

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.