Posiedzenie nr 16 w dniu 14-04-2016

25. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druki nr 420 i 421).

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Kończymy prace parlamentarne nad bardzo ważną i oczekiwaną ustawą, która ma chronić polską ziemię rolniczą przed nieuzasadnionym wykupem. Wprowadza również rozwiązania próbujące pogodzić, znaleźć pewną równowagę pomiędzy rolniczym wykorzystaniem rolniczej przestrzeni produkcyjnej a przeznaczaniem gruntów rolniczych na inne, nierolnicze cele. Ta ustawa była konsultowana. Wiele uwag zgłaszały środowiska rolnicze, również inne grupy społeczne. Uwagi były wprowadzane również na poszczególnych etapach procedowania. Poprawki opozycji były przyjmowane.

    Senat w tych siedmiu poprawkach jeszcze pewne elementy uszczegóławia, doprecyzowuje. Wprowadza bardziej precyzyjne określenie, które dotyczy nie tylko nieruchomości, ale również możliwego obejścia przepisu poprzez dzielenie nieruchomości, uwzględniając, że również części tej nieruchomości są objęte ustawą. Doprecyzowuje relacje między spółkami od siebie zależnymi, powiązanymi ze sobą.

    Natomiast z dwóch najistotniejszych poprawek, które Senat wprowadza, jedna dotyczy ułatwienia, nawet większego niż do tej pory, dla młodych rolników w nabywaniu gruntów rolnych, ponieważ ci młodzi rolnicy, którzy byli w przyjętej przez Sejm ustawie określeni jako ci, którzy mają preferencje przy zakupie, musieli mieć już w dniu zakupu kwalifikacje rolnicze. Senat proponuje, i jest to propozycja rozsądna, by rozszerzyć to również o definicję, która istnieje w tej chwili przy ubieganiu się przez młodych rolników o środki unijne. Chodzi o możliwość uzupełnienia wykształcenia rolniczego w ciągu 3 kolejnych lat prowadzenia już zakupionego gospodarstwa. Druga fundamentalna poprawka pozwala, niezależnie od statusu, wszystkim Polakom kupić do 30 a ziemi na terenach rolniczych…

    (Poseł Dorota Niedziela: Poniżej.)

    …po to, by ci wszyscy, którzy mogą czy którzy chcieliby osiedlić się na wsi, mieszkać tam, mieć tam działkę rekreacyjną czy prowadzić działalność gospodarczą, mieli taką możliwość. Przypomnę, że możliwe jest kupno bez żadnych ograniczeń dotychczasowych siedlisk, których na wsi będzie przybywało ze względu na starzenie się i migrację, siedlisk do 0,5 ha. Niezależnie od siedliska jest także możliwe kupno do 30 a gruntów rolnych. (Dzwonek) To są dobre poprawki i jako klub będziemy głosować za ich przyjęciem. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

Video

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.