Posiedzenie nr 16 w dniu 14-04-2016

25. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druki nr 420 i 421).

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chcę podziękować panom ministrom i pracownikom ministerstwa za pracę nad ustawą, również wszystkim parlamentarzystom, którzy poprawiali tę ustawę, którzy zgłaszali rozwiązania, które tę ustawę, jak sądzę, bardzo pozytywnie sytuują w polskim prawodawstwie. To całe niezrozumienie ustawy, różnego rodzaju uwagi, które nie mają żadnego odniesienia do tekstu ustawy, są tylko i wyłącznie głosami frustracji. Ja ich poważnie nie traktuję.

    Natomiast mam pytanie do ministra o tryb monitorowania realizacji tej ustawy, ponieważ ważne jest, żebyśmy mając przekonanie, że ona dobrze służy polskiemu rolnictwu, obserwowali jej wdrażanie w praktyce, żebyśmy z poziomu zarówno agencji, jak również transakcji dokonywanych między rolnikami mogli obserwować, co w tej ustawie ewentualnie zmienić. Dlatego moje pytanie dotyczy trybu monitorowania (Dzwonek) i ewentualnych zmian w przyszłości na podstawie dostrzeżonych zachowań rynkowych. (Oklaski)

Video

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.