Posiedzenie nr 13 w dniu 09-03-2016

1. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 274 i 279).

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wydaje się bezdyskusyjne, że jeżeli ktoś używa cudzej własności, w tym przypadku nieruchomości rolnej, powinien to z właścicielem tej nieruchomości uregulować, szczególnie że uzyskuje z tego tytułu pożytki, również pożytki bardzo istotne, jakimi są płatności unijne. Wydaje się, że to jest poza dyskusją, i co do tego się chyba wszyscy zgadzamy.

    Rzeczywiście ta zmiana ustawowa dotyczy dostrzeżonego zjawiska słabości państwa, które nie było w stanie wyegzekwować pewnych, jak wspomniałem, niekwestionowanych zasad używania cudzej własności. Tak jak w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości wspomniał pan poseł Dolata, pojawiło się patologiczne zjawisko na dużą skalę: nie tylko jakieś małe nieruchomości, ale wprost przeciwnie, duże nieruchomości, i to często ze wskazania pracowników Agencji Nieruchomości Rolnych, były najeżdżane, zajeżdżane, zaorywane po to, żeby uzyskać istotne dopłaty, wielkie dopłaty unijne. Tak być nie może, słabość państwa w tym zakresie musi być wyeliminowana. Ta ustawa zdecydowanie idzie w tym kierunku.

    Jest oczywiście problem, o którym wspomniał również pan minister Sawicki, nieuregulowany status bardzo wielu, a według informacji ministerstwa – ponad 240 tys. małych działek, które są gdzieś rozproszone po terenach polskiej wsi, które mają często kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt arów. One dawno powinny trafić do zainteresowanych rolników, najczęściej sąsiadów, którzy koszą trawę na tych działeczkach, w jakiś sposób korzystają z nich. Może się u tych użytkowników drobnych działek pojawić pewnego rodzaju poczucie niesprawiedliwości, że przez tyle lat korzystali z tego, teraz musieliby płacić może jakieś symboliczne często kary, ale to nie zmienia faktu (Dzwonek), że to musi być uregulowane.

    Pytanie do pana ministra: Przede wszystkim jak wyeliminować problem tych małych, rozproszonych działeczek, które powinny już od wielu lat przestać być problemem? A co do zasady korzystania z cudzego majątku, to przecież z właścicielem musi być to uzgodnione. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Video

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.