Posiedzenie nr 13 w dniu 10-03-2016

15. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 293).

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chcę przypomnieć, przynajmniej części występujących, że od 12 lat jesteśmy w Unii Europejskiej i enumeratywne wymienienie osób objętych zakazem mogło być przyjęte w Polsce przed 2004 r. i jako prawo nabyte mogło być ewentualnie negocjowane z Unią Europejską. W tej chwili jakiekolwiek obostrzenia czy restrykcje nie mogą w sposób precyzyjny wymieniać tylko obcokrajowców i chyba wszyscy o tym wiedzą.

    Dyskutujemy o bardzo konkretnym tekście i trzeba mieć bardzo dużo złej woli albo nie umieć czytać tego tekstu ze zrozumieniem, czy słuchać ze zrozumieniem, by wmawiać rzeczy, których w tym tekście nie ma. Jaki idzie przekaz? Dramatyczne słowo ˝nacjonalizacja˝.

    (Poseł Artur Dunin: Ale to prawda. Wywłaszczenie.)

    Trójki partyjne Humięckiego zapewne pod osłoną nocy ruszą zabierać chłopu ostatnią krowę, zgarniać zboże ze spichrza i rozorywać granice. Taki przekaz idzie.

    (Poseł Antoni Mężydło: Tak robili.)

    Proszę państwa, trochę dobrej woli i proszę nie opowiadać głupot.

    Mam konkretne pytanie. Tam jest norma 20 ha uprawniająca do zatrudnienia poza gospodarstwem. Trzeba się zastanowić, czy nie zregionalizować tego, ponieważ to może być w niektórych regionach Polski norma zbyt restrykcyjna i za niska. Należałoby może wprowadzić inny mechanizm bądź tę normę zróżnicować, w zależności od województw. Myślę, że to jest rozwiązanie, które należy rozważyć. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

    (Poseł Leszek Korzeniowski: Szczególnie w Małopolsce.)

Video

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.