Posiedzenie nr 13 w dniu 11-03-2016

15. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Premier! Większość uwag, które były zgłoszone w debacie, również dzisiaj powtarzanych, odnosi się do jakichś mitycznych wyobrażeń, a nie do zapisów konkretnego projektu ustawy zawartego w druku nr 293. Te rozwiązania odpowiadają oczekiwaniom polskich rolników…

    (Poseł Rafał Grupiński: Akurat, chłopie.)

    …zgłaszanym wielokrotnie, również w czasie licznych protestów. Są analogiczne do rozwiązań obowiązujących w wielu krajach Unii Europejskiej i chronią skutecznie polską ziemię.

    Jednocześnie chcę złożyć deklarację – taką deklarację również złożył rząd – że uwagi i wnioski, które będą rzeczywiście poprawiały tę ustawę, będą bardzo poważnie analizowane na posiedzeniu komisji rolnictwa, tak by ta ustawa wyeliminowała dostrzeżone różne drobne mankamenty. Natomiast jej kierunek jest zbieżny z oczekiwaniami polskich rolników i dobrze będzie służyła Polsce i polskiemu rolnictwu. (Oklaski)

Video

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.