Posiedzenie nr 8 w dniu 14-01-2016

8. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Nasze pytanie wynika z formułowanych przez mieszkańców wsi zapytań odnośnie do trybu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Minął drugi rok tej perspektywy finansowej, jesteśmy w 2016 r. Skandalem jest to, że przez te 2 lata nie zostały… program praktycznie nie funkcjonuje, ale jednocześnie zadajemy pytanie, które bardzo nurtuje, jak wspomniałem, polskich rolników: Kiedy kolejne działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich będą uruchamiane w 2016 r.?

    Ta informacja, precyzyjna i przekazana odpowiednio wcześnie, jest potrzebna również po to, by rolnicy mogli dokonać przygotowania środków na współfinansowanie, zaplanować pewne działania w gospodarstwach. Jest to absolutnie niezbędna informacja do prawidłowego planowania inwestycji, które byłyby współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wydaje się, że oczekiwanie na uruchomienie poszczególnych działań programu powinno się kończyć, rolnicy powinni wiedzieć, z jakich możliwości wsparcia finansowego będą mogli skorzystać.

    Jest to szczególnie istotne, gdyż 2015 r. nie był dobrym rokiem dla polskiego rolnictwa. Spadły dochody, jest to zresztą potwierdzone przez Eurostat. Problemy poszczególnych rynków produkcji rolniczej, trzody chlewnej, mleka, są powszechnie znane. Również straty, jakie rolnicy ponieśli w związku z klęską suszy, jednoznacznie wskazują, że wieś nie jest w stanie wygenerować ze swoich dochodów środków niezbędnych na rozwój, dlatego z takim utęsknieniem są oczekiwane środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. (Dzwonek)

    Stąd nasze pytanie. Jaki jest harmonogram, w jakich terminach będą uruchamiane poszczególne działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z perspektywy na lata 2014-2020? Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Video

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.