Posiedzenie nr 8 w dniu 14-01-2016

7. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 170).

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Poprzez sprzedaż bezpośrednią przetworzonych produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego chcemy pomóc rolnikom, szczególnie w drobniejszych gospodarstwach, w urynkowieniu ich produkcji na rynku lokalnym. Chcemy też zapewnić dodatkowy strumień pieniędzy dla tych gospodarstw, jak również możliwość sprzedaży pracy, którą rolnicy mogą wykonać. Jest to działanie jak najbardziej potrzebne. Niezależnie od tego, że mamy dobrze rozwinięty handel, handel hurtowy, mamy przetwórstwo żywności w Polsce na wysokim, europejskim, światowym poziomie, brakowało tego segmentu sprzedaży bezpośredniej. Dobrze, że w tym kierunku działania są podejmowane. Jeszcze raz chcę pozytywnie ocenić kierunek proponowanych zmian. Cieszę się również z faktu, że w poprzedniej kadencji Sejmu brałem udział w pracach podkomisji, która próbowała ten problem pewnej kwadratury koła rozwiązać. Cieszę się ze zmiany podejścia ministra zdrowia reprezentowanego przez pana ministra Posobkiewicza, ponieważ barierą do tej pory było często niezrozumienie tych oczekiwań rolników ze strony właśnie resortu zdrowia.

    Pytanie do pani minister, bardzo proste: Kiedy już tę ustawę wspartą ustawą rządową, wspólnie procedowane, przeprowadzimy i te rozwiązania się znajdą, są potrzebne (Dzwonek) duże akcje informacyjne dla rolników, żeby z tego dobrodziejstwa, jakim to będzie…

    (Poseł Anna Kwiecień: Mogli skorzystać.)

    …mogli skorzystać, żeby wiedzieli, w jaki sposób skorzystać. To jest pytanie czy raczej sugestia do ministerstwa rolnictwa.

    Wicemarszałek Barbara Dolniak:

    Panie pośle, proszę kończyć.

    Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:

    Należy przygotować dużą akcję informacyjną w tym zakresie. (Oklaski)

Video

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.