Posiedzenie nr 7 w dniu 30-12-2015

10. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druki nr 158 i 161).

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chociaż rola mediów publicznych jest – szczęśliwie, dobrze – mniejsza niż w czasach Sokorskiego i wykreowanego przez niego Radiokomitetu, to jednak bardzo wielu Polaków, zapracowanych, niemających czasu, nadmiernie ufających mediom, właśnie z mediów publicznych czerpie wiedzę o otaczającym ich świecie. Platforma znakomicie to rozumiała i 8 lat rządów, nie tylko nieudolnych, ale w wielu obszarach szkodliwych dla Polski, w tych mediach było przedstawiane w sposób absolutnie pozytywny.

    (Poseł Izabela Leszczyna: Taka była prawda.)

    Ta zielona wyspa na tle europejskiego kryzysu wielu ludzi uwiodła.

    Myślę, że nadchodzi czas zmiany i jestem szczęśliwy, że również biorę w tym udział.

    (Poseł Izabela Leszczyna: Zielone na czerwono przemalujecie.)

    (Poseł Krystyna Pawłowicz: Cicho!)

    A państwu chcę przypomnieć pewne wydarzenie z 1993 r., które może przemówi do wyobraźni. Kiedy pomnik Dzierżyńskiego był usuwany z placu Bankowego, ówczesnego placu Dzierżyńskiego, jako symbol zniewolenia komunistycznego nad narodem polskim, ktoś w jakimś profetycznym przewidywaniu napisał na cokole czarną farbą: Trudno, Feliks, tak być musi. (Wesołość na sali, oklaski)

Video

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.