Posiedzenie nr 6 w dniu 22-12-2015

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw.

Poseł Sprawozdawca Jan Krzysztof Ardanowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Premier! Nie nadużywając zaufania pana marszałka, chcę przedstawić dodatkowe sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sejm skierował poprawki zgłoszone w drugim czytaniu do rozpatrzenia przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która dokonała tego na posiedzeniu w dniu 22 grudnia. Zgłoszono 10 poprawek, w większości ujednolicających zasady zmian kadrowych w administracji rolnej. Komisja po dyskusji przyjęła wszystkie poprawki i rekomenduje Wysokiemu Sejmowi przyjęcie wszystkich 10 poprawek. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Video

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.