Posiedzenie nr 5 w dniu 15-12-2015

6. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druki nr 71 i 95).

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Pragnę przedstawić opinię klubu Prawa i Sprawiedliwości co do procedowanej ustawy.

    Wydaje się, że kwestia uregulowania obrotu gruntami rolnymi jest oczywista chyba dla wszystkich, którzy znają specyfikę rolnictwa. Zresztą nie jest to tylko specyfika polska, również wiele krajów europejskich ma specjalne rozwiązania, które regulują obrót tymi gruntami. Użytki rolne są dobrem rzadkim, którego ubywa, również procesy rozwojowe, infrastrukturalne powodują ubywanie ziemi rolniczej. Jej rola dla gospodarki narodowej jest bezcenna, dlatego również należy w sposób racjonalny tą ziemią gospodarować. Również kraje europejskie kształtują w sobie właściwy sposób ustrój rolny, czyli to, jaki model rolnictwa w tych krajach powinien funkcjonować. W Polsce jest to szalenie trudne ze względu na złożoność struktur rolnych, które są jeszcze często spadkiem po okresie zaborów. Nie jest to zapewne sprawa łatwa, ale co do idei uregulowania obrotu gruntami rolnymi, wydaje mi się, jesteśmy wszyscy zgodni. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. Czekaliśmy przez kilka lat pod rządami poprzedniej koalicji na rozwiązanie tego problemu – przypomnę, że projekt Prawa i Sprawiedliwości ponad dwa lata czekał na rozpatrzenie – i okazuje się, że ustawa, której wnioskodawcami byli posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, a która została przyjęta przed wyborami, bardzo długo nie rozwiązywała kwestii, które były dla rolników ważne, a kiedy te kwestie zostały przegłosowane, okazało się, że góra urodziła mysz. Wiele problemów, które były przez rolników zgłaszane, w tej ustawie nie zostało uregulowanych albo ewentualnie zostały uregulowane w sposób niesatysfakcjonujący. Jest problem nieprecyzyjnych, niejasnych rozwiązań dotyczących obrotu międzysąsiedzkiego ziemią, nieporuszenie kwestii dzierżaw, bardzo istotnych dla polskiego rolnictwa, pominięcie milczeniem kwestii gospodarstw wielorodzinnych, w szczególności gospodarstw spółdzielczych. Na szereg technicznych i merytorycznych problemów z wdrażaniem tej ustawy zwracają uwagę notariusze. Kolejne izby notarialne przesyłają opinie do Sejmu, do ministerstwa, wskazując absurdalność niektórych zapisów i wręcz niemożliwość wprowadzenia ich w życie. Dlatego – chociaż w tej ustawie niektóre elementy są warte rozważenia i przedyskutowania – należy tę ustawę napisać na nowo.

    Chcemy dać rządowi szansę na to, by kompleksowo ten problem uregulować w taki sposób, aby nie został zagrożony termin 1 maja 2016 r., czyli termin uwolnienia obrotu gruntami również dla rolników z innych krajów. Dlatego grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości przedkłada projekt – oczywiście to jest projekt minimalistyczny, projekt bardzo mały, projekt chyba niebudzący żadnych wątpliwości – by wydłużyć vacatio legis, wejście w życie tej ustawy do 1 maja, dając tym samym rządowi czas i możliwość na przekonsultowanie zapisów ustawy i przygotowanie jej w takim kształcie, który będzie większość tych problemów bądź wszystkie problemy zgłaszane przez różne grupy interesariuszy na obszarach wiejskich i w rolnictwie rozwiązywał. Z tego, co wiemy, w ministerstwie rolnictwa funkcjonuje zespół powołany przez ministra Jurgiela, który wziął się bardzo energicznie do pracy i przygotowuje rozwiązania na potrzeby przyszłej ustawy. Jest zapewnienie, że ten termin majowy nie jest zagrożony, że rząd do tego czasu przeprowadzi proces legislacyjny, tak by ta ustawa weszła w życie bez zagrożenia terminu majowego. Jestem przekonany, że ten czas dla rządu jest potrzebny i taka była intencja wnioskodawców, grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości.

    Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował za tą ustawą, dając rządowi czas na przygotowanie dobrych rozwiązań. Zachęcam wszystkich do intensywnej pracy nad tą ustawą, by zdjąć również odium zarzutów, które były w sposób jednoznaczny formułowane, że ta ustawa, którą przyjęliśmy przed wyborami, była tylko i wyłącznie kiełbasą wyborczą jednej z partii. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Video

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.