O Wojskach Obrony Terytorialnej.

O Wojskach Obrony Terytorialnej.
W Toruniu, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, odbyła się ciekawa konferencja: "Wojska Obrony Terytorialnej. Koncepcja, realizacja, rekrutacja". Ponad 130 uczestników słuchało bardzo merytorycznych referatów, wygłoszonych przez p. Waldemara Zubka, Dyrektora Biura ds. Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej i p. ppłka Andrzeja Koprowskiego, Szefa Wojskowej Komendy Uzupełnień w Toruniu. Szczegółowe informacje o zasadach tworzenia jednostek WOT, podległości, relacji do powstających spontanicznie organizacji proobronnych, sposobach rekrutacji, odbywaniu służby i innych praktycznych aspektach funkcjonowania tego rodzaju Sił Zbrojnych RP. Sporo ciekawych pytań ze strony słuchaczy. Jako inicjator i jeden ze współorganizatorów tej konferencji mogłem także zabrać głos. Mówiłem m. in. o potrzebie budowy społecznej aktywności i przekonania o obowiązkach każdego z obywateli naszej ojczyzny na rzecz obronności. Dziękuję władzom dwóch wydziałów UMK tj. Wydziałowi Historii i Archiwistyki oraz Wydziałowi Politologii i Stosunków Międzynarodowych za podjecie mojej inicjatywy i bardzo profesjonalne przygotowanie konferencji.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.