Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 22 kwietnia 2015 r.

253 posiedzenie Komisji

1. Gdy na początku roku przyjmujemy te ustawy to zawsze jest tłumaczenie z jednej strony, że uzgodnienia z Brukselą nie pozwalają realizować naboru wcześniej. Jest data 15 marca – data rozpoczęcia przyjmowania wniosków – i co roku tak to się odbywa. Natomiast, co takiego się stało, że musimy wydłużyć termin składania wniosków o miesiąc?

Domyślam się, jaka jest przyczyna – system informowania rolników o zmienionych zasadach ubiegania się o płatności bezpośrednie słabo działa. Większość rolników, z którymi rozmawiam, nie ma pojęcia o tym, jak się będzie w tym roku wypełniało wnioski. Doświadczenia z minionych lat są już w tym momencie do niczego nieprzydatne.

W jaki sposób rząd będzie to planował (bo rozumiem, że posłowie ratują rząd z opresji) i w jaki sposób nastąpi przyspieszenie informowania rolników o zasadach wypełniania wniosków? Rzecz w tym, aby za chwilę się nie okazało, że będziemy musieli wydłużać termin przyjmowania wniosków poza 15 czerwca, bo będzie to termin mało realny.

No, ale zaraz będziemy słyszeli, że Agencja nie będzie miała czasu na przeprowadzenie kontroli i obrobienie tych wniosków.

A więc, proszę o precyzyjną informację, jakie działania są podjęte przez ministerstwo oraz instytucje podległe i współpracujące w zakresie zwiększenia przekazywania wiedzy i umiejętności praktycznych, potrzebnych do wypełniania wniosków.

2. Muszę uzupełnić pytanie.

Czy przedłużenie terminu przyjmowania wniosków nie będzie wiązało się z zagrożeniem rozpoczęcia terminu wypłat od 1 grudnia, również z możliwością przyspieszenia od połowy października niektórych segmentów tych płatności? Czy nie znajdziemy za chwilę tłumaczenia, że trzeba opóźnić płatności, ponieważ tu się przesunął termin, skracający istotnie możliwości agencji restrukturyzacji, jeśli chodzi o czas na obrobienie tych wniosków?

Podtrzymam zapytanie: jakie działania w tej chwili są podejmowane (przez ośrodki doradztwa czy przez samą agencję płatniczą) w celu szkoleń rolników, dotyczących sposobu wypełniania wniosków? Również to jest jedno z zadanych pytań, na które chyba padnie odpowiedź w trybie art. 157. Bardzo często zdarza się sytuacja i niezręczna, i właściwie też w jakiś sposób niezrozumiała, że na pytania o to, w jaki sposób wnioski mają być wypełnione (pytania kierowane przez rolników do pracowników agencji, do ośrodków doradztwa rolniczego) pada odpowiedź: nie wiemy.

3. Sprawa, która wynikła w sposób bardzo dramatyczny na poprzednim posiedzeniu Komisji, dotyczy spółki z Działynia w powiecie gnieźnieńskim.

Zadaliśmy pytanie: jaki jest stan dzierżaw tej spółki? Jakie są możliwości przedłużenia umowy dzierżawnej? Uzyskaliśmy informację, że ta spółka, którą znamy, która prowadzi bardzo nowoczesne rolnictwo i jest autentyczną spółką pracowniczą, kończy okres dzierżawy 15 maja.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.