Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 5 lutego 2015 r.

236 posiedzenie Komisji

Szanowni państwo. Próbuję znaleźć jakieś logiczne uzasadnienie nieobecności pana ministra. Rozumiałbym, że nieplanowane spotkanie w Brukseli może być wyjaśnieniem tego typu. Może posiedzenie Rady Ministrów mogłoby być takim usprawiedliwieniem, chociaż istnieje zastępowalność przez wiceministrów. Natomiast stwierdzenie, że spotyka się z przedstawicielami niemieckiego związku zawodowego rolników, jest jakimś niezręcznym tłumaczeniem. Tym bardziej, że pan minister – to jest na oficjalnej stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – z delegacją niemiecką spotkał się wczoraj wieczorem. To jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przed chwilą ją otworzyłem. Ze strony polskiej był pan minister i przedstawiciele organizacji rolniczych, a ze strony niemieckiej również pan przewodniczący.

Można było umówić jakikolwiek inny termin – bądź prowadzić rozmowy wczoraj, jeżeli były tak ważne – wiedząc o tym, że dzisiaj będzie niezmiernie ważne spotkanie, na którym nie tylko posłowie, ale i rolnicy mają rozmawiać z panem ministrem w obecności członków parlamentu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.