Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 5 grudnia 2014 r.

222 posiedzenie Komisji

Panie przewodniczący, ja takich wątpliwości nie mam. Ten egzamin do tej pory był właśnie kwestionowany z tego powodu, że był bardzo trudny, że wielu inspektorów nie było w stanie go zdać, więc ci, którzy zdali i mają w tej chwili uprawnienia, raczej nic nie wskazuje na to, żeby źle wykonywali swój zawód. Zresztą są mechanizmy pozbawiania ich, w przypadkach nie radzenia sobie, pozbawiania prawa do bycia inspektorem. Natomiast rzeczywiście zmienia się ten przepis w stosunku do propozycji rządowej i wydłuża się ważność egzaminu na całe życie, pod pewnymi warunkami podnoszenia swoich kwalifikacji. To będzie dotyczyło tych wszystkich, którzy zdadzą egzamin po wejściu w życie ustawy. I zostaje grupa inspektorów, którzy mają ważny egzamin, czyli mają prawo posługiwać się dokumentami, bo zdali egzamin, jeszcze raz powtórzę, trudny egzamin. Teraz byśmy ich zmuszali do tego, żeby pod rządami nowej ustawy musieli jeszcze raz zdawać ten egzamin, chociaż egzamin zdali. Czyli ta poprawka wydaje się korzystna, dobra i idąca w kierunku wyjaśnienia, że ci, którzy mają ważny egzamin w dniu wejścia w życie ustawy otrzymują uprawnienia na całe życie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.