Wystąpienia posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 5 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym

1. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wczesnoporannym posiedzeniu rozpatrzyła poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym, druk nr 2985. Komisja z zadowoleniem przyjęła akceptację przez Senat zaproponowanych w Sejmie rozwiązań, jak również szeregu uwag i poprawek, które istotnie poprawiły przedłożenie rządowe. Przeanalizowaliśmy poprawki Senatu, które doprecyzowują niektóre zapisy, m.in. dotyczące wejścia w życie poprawek zgłoszonych w pracach sejmowych, rozstrzygają również sprawę ważności zaświadczeń dla inspektorów rolnictwa ekologicznego, którzy dysponują aktualnymi zaświadczeniami w chwili wejścia w życie ustawy. Prawo do wykonywania zawodu będzie obowiązywało tak, jak byłoby uzyskane w ramach funkcjonowania ustawy. Komisja popiera przyjęcie wszystkich 4 poprawek. Wysoki Sejm raczy przyjąć poprawki Senatu. Dziękuję bardzo.

2. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim klubom za poparcie tych niewielkich poprawek Senatu i generalnie myśli, która jest zawarta w ustawie o rolnictwie ekologicznym. Jestem przekonany, że będzie ona dobrze służyła rolnictwu.    

W pracach komisji przewijał się również wielokrotnie postulat, abyśmy podjęli działania nie tylko legislacyjne, lecz także organizacyjne, rynkowe, które sprawią, że ten ważny kierunek działalności rolniczej w Polsce będzie się rozwijał i zostanie wykorzystany potencjał, którym dysponuje polskie rolnictwo dla rozwoju rolnictwa ekologicznego. To jest dobry krok, w dobrym kierunku, ale musimy pracować nad tym dalej. Dziękuję bardzo.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.