Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 24 września 2014 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Niezależnie od przyszłych losów połączonej instytucji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo żywności zdaję sobie sprawę z tego, ile dylematów i wątpliwości budzi ten projekt. Cieszę się, że poprawiamy również funkcjonowanie Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Chciałbym podziękować ministerstwu za poparcie poprawki, którą zgłosiłem. Wydaje się, że w logiczny sposób domyka ona pewien system kontroli, który czasami okazywał się nieszczelny. Chciałbym zwrócić uwagę na to – i myślę, że pan minister doskonale to rozumie – że problem fałszowania żywności w Polsce, co jest zjawiskiem występującym na rynku, to nie jest tylko kwestia możliwości zaszkodzenia konsumentowi. Rzadko się to zdarza, chociaż zapewne takie przypadki również mogą mieć miejsce, ale jest to problem pojawienia się na rynku nieuczciwej konkurencji, która sprawia, że ci, którzy działają w sposób absolutnie poprawny, produkują żywność zgodnie z technologią, są oszukiwani i wypierani z rynku przez tych, którzy uzyskują nieuprawnione dochody, czerpią korzyści z faktu fałszowania żywności. Myślę, że ta poprawka plus przepisy, którymi posługuje się inspekcja, mogą być podstawą do skutecznego zwalczania problemu fałszowania żywności w Polsce. Zachęcam pana ministra do podejmowania takich działań niezależnie od tego, jaki będzie los inspekcji, jej przyszłość. Mając te narzędzia, które są, można skutecznie realizować nadzór nad bezpieczeństwem żywności. Dziękuję.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.