Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 28 sierpnia 2013 r.

133 posiedzenie Komisji

1. Rozmawiamy o dwóch różnych rzeczach, czy upoważnionym podmiotem, którego interesów bronimy, jest organizacja skupująca mleko, czy rolnik, który produkuje mleko i staramy się wykorzystać również jego zaradność, przedsiębiorczość, jego możliwości rozwoju.

Te zapisy, które państwo zaproponowali, są jednoznaczne. Rolnik, który produkuje mleko, w całości musi sprzedać to mleko do jednego podmiotu, nawet jeżeli dysponuje sprzedażą hurtową i sprzedażą detaliczną. Pan prezes podkreśla, że jest to rozwiązanie dobre. Ja uważam i taką poprawkę zgłoszę w dwóch miejscach, że jeżeli chcemy upodmiotowić rolników produkujących mleko, to on powinien decydować o tym, jaka część mleka trafi do firmy, która kupuje od niego to mleko i bierze na siebie wszystkie związane z tym konsekwencje – dodatkowy zbiornik, zapewnienie rozdzielenia tego mleka. Jeżeli z części swojego mleka chciałby wykonywać wyroby mleczne, jeżeli chciałby uruchomić mlekomat, jeżeli chciałby część mleka sprzedawać nie do swojej mleczarni, to dlaczego mu to uniemożliwiać? Mówię o członkach spółdzielni. Jeżeli w statucie spółdzielni jest zapisane, że całe mleko musi dostarczać do spółdzielni, to jest jego relacja ze spółdzielnią. Albo spółdzielnia zgodzi się na to, że część mleka trafia do spółdzielni, część poza spółdzielnię, albo rezygnuje z członkostwa w spółdzielni.

Jeżeli przepisy unijne na to pozwalają, jak powiedzieli pan dyrektor i pani minister, to jestem za tym, żebyśmy przy tej ustawie upodmiotowili rolnika – producenta mleka.

2. Panie przewodniczący, w tym rozdziale, który określa sposób uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów, chcę wprowadzić dwie zmiany. Ja je wprowadzę przy drugim czytaniu, żeby uprościć i również nie zaskakiwać.

Przepraszam, zgłoszę je. Proponuję skreślić w art. 48a w pkt 1 lit. d) – to jest to, co odnosi się do uznania organizacji producentów, czyli wprowadzania do obrotu całej ilości mleka przez przetwórców mlecznych oraz skreślić w pkt 2 lit. b) analogicznie odnoszącej się do członków zrzeszenia. Chodzi o rozdział 3a art. 48a w zmianie nr 4 w pkt 1 skreślenie lit. d) i w pkt 2 skreślenie lit. b).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.