Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 29 sierpnia 2013 r.

Informacja bieżąca

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W moim pytaniu skoncentruję się tylko na rynku ziemi rolniczej. Wszystkie kraje Unii Europejskiej chronią w różny sposób swój areał ziemi uprawnej, uważając słusznie, że ten warsztat rolniczy ma służyć rolnikom z tych krajów, gdzie ziemia jest położona. Ochrona polskiej ziemi kończy się w 2016 r. Jakie działania podjął rząd, bo mam nadzieję, że nie czeka bezczynnie, by uchronić polską ziemię przed wykupem przez obcokrajowców po okresie ochronnym?

Druga sprawa. Ustawa wyłączająca 30% ziemi z większych gospodarstw dzierżawiących grunty od Skarbu Państwa rozbudziła wielkie, okazuje się, nieuzasadnione nadzieje rolników. Ziemia miała trafiać do rodzinnych gospodarstw rolnych, a w opinii organizacji rolniczych i protestujących w różnych miejscach Polski rolników, gościliśmy ich między innymi na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, trafia jako lokata kapitału do ludzi niezwiązanych z rolnictwem. Potwierdzają to również izby rolnicze, które miały odgrywać, okazuje się, że tylko w sposób dekoracyjny, szczególną rolę przy nadzorze społecznym nad przetargami. Brak kredytów preferencyjnych wspierających prywatny obrót ziemią między rolnikami dramatycznie pogarsza sytuację rolników mających możliwości powiększenia swoich gospodarstw.

Chciałbym zadać pytanie, jakie działania rząd i minister rolnictwa podejmują, by ziemia państwowa nie była przedmiotem spekulacji, ale żeby trafiła do polskich rolników na powiększenie gospodarstw, na tworzenie gospodarstw towarowych. Czy pan minister podjął działania, jeżeli tak, to jakie, by utrzymać kredyty preferencyjne na ziemię po 2013 r.? W przeciwnym wypadku będziemy mówili o tym, chwaląc się tylko przyjętymi ustawami. Pan minister wielokrotnie twierdził, że jest ojcem chrzestnym ustawy o wyłączeniu gruntów i przeznaczeniu ich dla rolników, natomiast ta ziemia do rolników do tej pory praktycznie nie trafia. Dziękuję bardzo.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.