Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 29 sierpnia 2013 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Chociaż obradujemy w porze już trochę dziwnej, nie chciałbym, żeby pan minister potraktował moje pytanie skierowane do niego jako realizację biblijnego nakazu: nastawaj w porę i nie w porę. Chcę zadać pytanie, które nurtuje mnie również po ostatnim posiedzeniu komisji rolnictwa, dotyczące przyszłości Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. My mniej wiemy o wspólnej polityce rybackiej, najczęściej koncentrujemy się na wspólnej polityce rolnej, natomiast środki, które docierają do Polski w ramach polityki rybackiej, mają istotny wpływ przede wszystkim na tereny zależne od rybactwa.

Niestety, dotychczasowe działania i negocjacje dotyczące środków na politykę rybacką idą kiepsko, mówiąc bardzo delikatnie, ponieważ najpierw zredukowaliśmy nasz stan posiadania łodzi, zmniejszyliśmy zatrudnienie i produkcję, a teraz to mają być główne elementy, od których będzie zależała ilość alokowanych środków przypadających na poszczególne kraje. Szansą byłoby uwzględnienie w tej przyszłej alokacji akwenów śródlądowych, które są wielkim naszym bogactwem narodowym i których mamy stosunkowo dużo. Zmartwiło mnie to, że pan minister ostatnio stwierdził, iż niestety nie udaje się nam zbudować koalicji czy przekonać pozostałych, by to uwzględnić.

Pytanie jest takie: Co jeszcze możemy w tej materii zrobić? Może należy zainicjować jakieś stanowisko parlamentu w tej sprawie czy w inny sposób wesprzeć rząd? Naprawdę jest o co walczyć. To są środki znaczące i jednocześnie bardzo ważne szczególnie dla terenów zależnych od rybactwa. Dziękuję bardzo.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.