Archive for the ‘Wystąpienia sejmowe’ Category

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 18 lutego 2015 r.

239 posiedzenie Komisji Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo. Jest oczywiste, że odpowiedzialność za sytuację epizootyczną na swoim terenie ponosi państwo. I tylko państwo dysponuje narzędziami do tego, by w przypadku wystąpienia przede wszystkim masywnych zagrożeń przeciwdziałać. Wtedy uruchamia zarówno zwyczajowo przyjęte środki – takie, jak wykup, jak zapłata odszkodowania – ale również może użyć wszystkich dostępnych […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 17 lutego 2015 r.

237 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, panie ministrze. Dyskutujemy o bardzo obszernym dokumencie, który jest ważny, ponieważ najbliższych kilka lat będzie podstawą finansowania obszarów wiejskich. Ja za bardzo w środki w ramach polityki spójności dla obszarów wiejskich nie wierzę, bo nie znajduję potwierdzenia deklaracji rządu o miliardach, które mają być przeznaczone z innych […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 5 lutego 2015 r.

236 posiedzenie Komisji Szanowni państwo. Próbuję znaleźć jakieś logiczne uzasadnienie nieobecności pana ministra. Rozumiałbym, że nieplanowane spotkanie w Brukseli może być wyjaśnieniem tego typu. Może posiedzenie Rady Ministrów mogłoby być takim usprawiedliwieniem, chociaż istnieje zastępowalność przez wiceministrów. Natomiast stwierdzenie, że spotyka się z przedstawicielami niemieckiego związku zawodowego rolników, jest jakimś niezręcznym tłumaczeniem. Tym bardziej, że […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 4 lutego 2015 r.

235 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, dyskusja nad degresywnością pokazuje, że tu nie o to chodzi, by jakiekolwiek pieniądze w przypadku dużych gospodarstw zaoszczędzić, chodzi raczej o pewien wydźwięk propagandowy, jestem o tym absolutnie przekonany. Argumenty, które podnosi rząd są nieprecyzyjne, nielogiczne a w dużej mierze – niejasne. Z jednej strony mówimy o […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 4 lutego 2015 r.

234 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo. Z zadowoleniem przyjmuję stanowisko ministerstwa rolnictwa, mam nadzieję i chcę to wyraźnie zaakcentować, że jest to stanowisko resortu, a nie tylko ministra reprezentującego Platformę Obywatelską. Jest to istotna zmiana w dotychczasowym podejściu, gdyż ministerstwo nie dopuszczało możliwości dyskusji na temat ustawy o dzierżawach dotyczących gruntów skarbowych; przypomnę, […]

Wystąpienia posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 4 lutego 2015 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! System wsparcia bezpośredniego jest jednym z najważniejszych elementów konkurencyjności poszczególnych kierunków działalności rolniczej. Można w pewnym uproszczeniu powiedzieć, że te kierunki, które są w odpowiedni sposób wspierane, mają szansę na przetrwanie na europejskim rynku, […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 27 stycznia 2015 r.

233 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, panie ministrze, szanowni państwo, to jest ważna ustawa. Może to jest truizm, ale to jest ustawa, która będzie decydowała o elementach wsparcia polskiego rolnictwa w najbliższych sześciu latach, czyli w pewnym sensie jest to taki kościec wsparcia z UE dla polskiego rolnictwa. Chociaż również oczekiwałbym debaty na temat strategii […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 15 stycznia 2015 r.

232 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, panie ministrze. Już parę miesięcy minęło od tego czasu, kiedy nasz klub złożył projekt ustawowej pomocy dla rolników dotkniętych embargiem. Niestety te miesiące potwierdziły czarny scenariusz i przypuszczenia, że sytuacja rzeczywiście może być poważna. Dotyczy to właściwie całej produkcji rolniczej, a w szczególności tych sektorów, które w […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 14 stycznia 2015 r.

230 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo. Oczywiście, absolutnie popieram wniosek, aby głębszej analizie poddać sytuację na rynku trzody chlewnej. Ta sytuacja jest już wyjątkowo zła i, prawdę powiedziawszy, wymaga również analizy w zakresie nowych zjawisk, które wystąpiły na tym rynku. Obecna sytuacja jest nieporównywalna z kryzysami na rynku trzody chlewnej i z sinusoidą […]

Wystąpienia posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 13 stycznia 2015 r.

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ustawa o OZE jest chyba jedną z najbardziej oczekiwanych w ostatnich latach ustaw. Były z nią wiązane ogromne nadzieje, ja sam interpelowałem do pana ministra Pawlaka, ówczesnego ministra gospodarki. I cóż się okazuje? Po wielu latach góra urodziła mysz. To, […]