Archive for the ‘Wystąpienia sejmowe’ Category

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 9 kwietnia 2015 r.

250 posiedzenie Komisji Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo. Myślę, że dla wszystkich osób zajmujących się rolnictwem jest sprawą oczywistą, że w tej dziedzinie muszą być zapewnione stabilne warunki prawne korzystania z terenów użytkowanych rolniczo. To wynika z charakteru produkcji rolniczej i konieczności ponoszenia wieloletnich nakładów. Stabilność jest sprawą sine qua non powodzenia produkcji rolniczej. Dlatego uregulowanie […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 19 marca 2015 r.

247 posiedzenie Komisji Państwo przewodniczący, Wysokie Komisje. O tym, że po 2016 r. problem obrotu ziemią w Polsce powinien być rozwiązany, nie jest dla nikogo żadną tajemnicą. Dotychczasowe rozstrzygnięcia nie gwarantują ograniczenia zjawiska, na które uwagę zwracają protestujący rolnicy, na które wielokrotnie podczas posiedzeń Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi również zwracaliśmy uwagę, czyli masowego i […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 18 marca 2015 r.

245 posiedzenie Komisji Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, panie ministrze. Poprosiliśmy Ministra Skarbu Państwa o informację na temat funkcjonowania Krajowej Spółki Cukrowej oraz trybu przeprowadzenia konkursu. O pierwszej kwestii pan nic nie wspomniał, a to jest sprawa ważna – jaka jest kondycja krajowej spółki i jakie są zamiary większościowego właściciela wobec KSC. A na temat konkursu […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 4 marca 2015 r.

244 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo. Chcę zadać Ministrowi Skarbu Państwa pytanie w ramach art. 157 regulaminu Sejmu, dotyczące sprawy bardzo ważnej, która miała miejsce kilka dni temu. Na tej sali wielokrotnie analizowaliśmy działanie Krajowej Spółki Cukrowej. Czyniliśmy to zarówno w kontekście nierealizowanej prywatyzacji plantatorsko-pracowniczej, jak również w kontekście wyników finansowych oraz zabierania […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 4 marca 2015 r.

Informacja bieżąca Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Kontrakt terytorialny jest narzędziem realizacji polityki rządu we współpracy z województwem samorządowym w ramach polityki spójności. Chcę natomiast zadać pytanie natury strategicznej, niedotyczące kontraktu dla mojego województwa kujawsko-pomorskiego, chociaż on również zawiera wiele mankamentów. Kiedy rząd negocjował perspektywę finansową 2014-2020 w obszarze polityki rolnej, niestety sukcesów w […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 4 marca 2015 r.

Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Chociaż może to kogoś zdziwić, to chciałbym podziękować panu ministrowi za jego wypowiedź. Do tej pory słyszałem, że opozycja widzi problemy w rolnictwie, a polskie rolnictwo pod rządami PSL kroczy od sukcesu do sukcesu. Pan minister stwierdził, że […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 19 lutego 2015 r.

241 posiedzenie Komisji Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, panowie ministrowie. Intencja jest słuszna i mówiliśmy o tym od wielu lat. Trzeba doprowadzić do jakiegoś względnego ustabilizowania sytuacji w rolnictwie, również w zakresie dochodowym, ponieważ jest to produkcja zbyt ryzykowna, a jednocześnie związana z coraz większymi nakładami. Nakłady, które w tej chwili ponoszą rolnicy, a szczególnie duże, […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 19 lutego 2015 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Odpowiedzialność za sytuację epizootyczną na swoim terenie ponosi oczywiście państwo i tylko państwo jest w stanie zapewnić skuteczną ochronę swojego terytorium. Musi w związku z tym dysponować odpowiednimi narzędziami, […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 19 lutego 2015 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja traktuję zapisy tej ustawy nie tylko jako pewną próbę opisu wydatkowania dodatkowych pieniędzy na inwestycje lokalne, ale i jako próbę pobudzenia aktywności polskiego społeczeństwa, wręcz jako […]

Wystąpienia posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 18 lutego 2015 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 1. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość pragnę przedstawić uwagi do procedowanej ustawy, a de […]