Archive for the ‘Wystąpienia sejmowe’ Category

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 13 maja 2015 r.

257 posiedzenie Komisji Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo. Dotykamy sprawy poważnej i próbujemy znaleźć rozwiązanie dla pogodzenia dwóch, wydawać by się mogło, że sprzecznych czy przeciwstawnych intencji. Z jednej strony rację ma pan poseł Kalemba przypominając nam o tym, że naszym celem jest ochrona gruntów rolnych, których jest coraz mniej, ponieważ ubywa ich w naszym kraju […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 13 maja 2015 r.

256 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, pani minister, rozmawiamy o przypadku jednej ze spółek, ale ten przypadek jest egzemplifikacją szerszego zjawiska, na które zwrócił również uwagę pan prezes ANR – jak niemądre prawo zaszkodziło autentycznym spółkom pracowniczym, spółkom, które mogą być przykładem również dla okolicznych rolników w zakresie efektywności prowadzenia gospodarki rolnej. Obora […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 26 kwietnia 2015 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wspólna polityka rolna, która od początku organizowania się struktur europejskich, Wspólnot Europejskich, jest ich ważnym osiągnięciem, podlega oczywiście na naszych oczach rozlicznym modyfikacjom i przekształceniom, ale wskazuje na wyraźne opowiedzenie się Wspólnot Europejskich za potrzebą ochrony […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 24 kwietnia 2015 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wsparcie bezpośrednie jest ważnym elementem konkurencyjności rolnictwa. Należy ubolewać, że Polska zgodziła się na gorsze, dyskryminujące warunki na najbliższą siedmiolatkę, ale też jest ważne, w jaki sposób będą rozdysponowane pieniądze, o […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 22 kwietnia 2015 r.

253 posiedzenie Komisji 1. Gdy na początku roku przyjmujemy te ustawy to zawsze jest tłumaczenie z jednej strony, że uzgodnienia z Brukselą nie pozwalają realizować naboru wcześniej. Jest data 15 marca – data rozpoczęcia przyjmowania wniosków – i co roku tak to się odbywa. Natomiast, co takiego się stało, że musimy wydłużyć termin składania wniosków […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 22 kwietnia 2015 r.

252 posiedzenie Komisji 1. Proszę państwa, nie potrzeba chyba nikogo przekonywać o tym, że grunty rolne są dobrem rzadkim, którego ubywa. Ziemi rolnej mamy, niestety, coraz mniej – również w związku z rozwojem infrastruktury. Również fakt, że grunty rolne są podstawą rozwoju rolnictwa (zarówno grunty będące w zasobie Skarbu Państwa, jak i ziemie będące w […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 23 kwietnia 2015 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 1. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość przedstawić uwagi do projektu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, zwanych najczęściej płatnościami bezpośrednimi. Myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać, […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 22 kwietnia 2015 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Produkcja rolnicza jest obarczona ogromnym ryzykiem. Ryzyka te są zdefiniowane, skatalogowane. W związku z tym jest chyba oczywiste, że ta produkcja, jak mało która spośród innych, powinna być również związana z […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 22 kwietnia 2015 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dla mnie wsparcie organizacji rolniczych w dobrym reprezentowaniu polskich rolników w Brukseli jest oczywiste i będę za tym głosował. Proszę przyjąć to za moje osobiste przemyślenia jako byłego prezesa Krajowej Rady […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 9 kwietnia 2015 r.

251 posiedzenie Komisji 1. Proszę państwa, jest to jedna z ważniejszych spraw, którymi powinniśmy się zająć w Polsce – kwestia szukania alternatywy dla białka paszowego. Dotyczy to wielu aspektów ważnych dla rolnictwa; nie tylko zmniejszenia uzależnienia od zewnętrznych dostaw soi, lecz także dywersyfikacji upraw w Polsce i doprowadzenia do zwiększenia dochodów rolnictwa. Zapewne o tych […]