Archive for the ‘Wystąpienia sejmowe’ Category

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 4 marca 2015 r.

244 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo. Chcę zadać Ministrowi Skarbu Państwa pytanie w ramach art. 157 regulaminu Sejmu, dotyczące sprawy bardzo ważnej, która miała miejsce kilka dni temu. Na tej sali wielokrotnie analizowaliśmy działanie Krajowej Spółki Cukrowej. Czyniliśmy to zarówno w kontekście nierealizowanej prywatyzacji plantatorsko-pracowniczej, jak również w kontekście wyników finansowych oraz zabierania […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 4 marca 2015 r.

Informacja bieżąca Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Kontrakt terytorialny jest narzędziem realizacji polityki rządu we współpracy z województwem samorządowym w ramach polityki spójności. Chcę natomiast zadać pytanie natury strategicznej, niedotyczące kontraktu dla mojego województwa kujawsko-pomorskiego, chociaż on również zawiera wiele mankamentów. Kiedy rząd negocjował perspektywę finansową 2014-2020 w obszarze polityki rolnej, niestety sukcesów w […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 4 marca 2015 r.

Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Chociaż może to kogoś zdziwić, to chciałbym podziękować panu ministrowi za jego wypowiedź. Do tej pory słyszałem, że opozycja widzi problemy w rolnictwie, a polskie rolnictwo pod rządami PSL kroczy od sukcesu do sukcesu. Pan minister stwierdził, że […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 19 lutego 2015 r.

241 posiedzenie Komisji Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, panowie ministrowie. Intencja jest słuszna i mówiliśmy o tym od wielu lat. Trzeba doprowadzić do jakiegoś względnego ustabilizowania sytuacji w rolnictwie, również w zakresie dochodowym, ponieważ jest to produkcja zbyt ryzykowna, a jednocześnie związana z coraz większymi nakładami. Nakłady, które w tej chwili ponoszą rolnicy, a szczególnie duże, […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 19 lutego 2015 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Odpowiedzialność za sytuację epizootyczną na swoim terenie ponosi oczywiście państwo i tylko państwo jest w stanie zapewnić skuteczną ochronę swojego terytorium. Musi w związku z tym dysponować odpowiednimi narzędziami, […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 19 lutego 2015 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja traktuję zapisy tej ustawy nie tylko jako pewną próbę opisu wydatkowania dodatkowych pieniędzy na inwestycje lokalne, ale i jako próbę pobudzenia aktywności polskiego społeczeństwa, wręcz jako […]

Wystąpienia posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 18 lutego 2015 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 1. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość pragnę przedstawić uwagi do procedowanej ustawy, a de […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 18 lutego 2015 r.

239 posiedzenie Komisji Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo. Jest oczywiste, że odpowiedzialność za sytuację epizootyczną na swoim terenie ponosi państwo. I tylko państwo dysponuje narzędziami do tego, by w przypadku wystąpienia przede wszystkim masywnych zagrożeń przeciwdziałać. Wtedy uruchamia zarówno zwyczajowo przyjęte środki – takie, jak wykup, jak zapłata odszkodowania – ale również może użyć wszystkich dostępnych […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 17 lutego 2015 r.

237 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, panie ministrze. Dyskutujemy o bardzo obszernym dokumencie, który jest ważny, ponieważ najbliższych kilka lat będzie podstawą finansowania obszarów wiejskich. Ja za bardzo w środki w ramach polityki spójności dla obszarów wiejskich nie wierzę, bo nie znajduję potwierdzenia deklaracji rządu o miliardach, które mają być przeznaczone z innych […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 5 lutego 2015 r.

236 posiedzenie Komisji Szanowni państwo. Próbuję znaleźć jakieś logiczne uzasadnienie nieobecności pana ministra. Rozumiałbym, że nieplanowane spotkanie w Brukseli może być wyjaśnieniem tego typu. Może posiedzenie Rady Ministrów mogłoby być takim usprawiedliwieniem, chociaż istnieje zastępowalność przez wiceministrów. Natomiast stwierdzenie, że spotyka się z przedstawicielami niemieckiego związku zawodowego rolników, jest jakimś niezręcznym tłumaczeniem. Tym bardziej, że […]