Archive for the ‘Wystąpienia sejmowe’ Category

Posiedzenie nr 13 w dniu 11-03-2016

15. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Premier! Większość uwag, które były zgłoszone w debacie, również dzisiaj powtarzanych, odnosi się do jakichś mitycznych wyobrażeń, a nie do zapisów konkretnego […]

Posiedzenie nr 10 w dniu 29-01-2016

4. punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2016 roku. Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Ja powiem o międzynarodowych relacjach polskiego rolnictwa w układzie zarówno multi-, jak i bilateralnym.     Trzeba wzmocnić polskich przedstawicieli w stałym przedstawicielstwie, którzy zajmują się sprawami rolnymi w Brukseli. Nie […]

Posiedzenie nr 8 w dniu 14-01-2016

8. punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Nasze pytanie wynika z formułowanych przez mieszkańców wsi zapytań odnośnie do trybu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Minął drugi rok tej perspektywy finansowej, jesteśmy w 2016 r. Skandalem jest to, że przez te 2 lata […]

Posiedzenie nr 8 w dniu 14-01-2016

7. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 170). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Chcę przedstawić opinię Prawa i Sprawiedliwości w sprawie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.     Jestem przekonany, że musimy uczynić […]

Posiedzenie nr 8 w dniu 14-01-2016

7. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 170). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Poprzez sprzedaż bezpośrednią przetworzonych produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego chcemy pomóc rolnikom, szczególnie w drobniejszych gospodarstwach, w urynkowieniu ich produkcji na rynku […]

Posiedzenie nr 7 w dniu 30-12-2015

10. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druki nr 158 i 161). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chociaż rola mediów publicznych jest – szczęśliwie, dobrze – mniejsza […]

Posiedzenie nr 6 w dniu 21-12-2015

2. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (druki nr 121 i 127). Poseł Sprawozdawca Jan Krzysztof Ardanowski:  Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawozdanie zawarte w druku nr 127 […]

Posiedzenie nr 6 w dniu 21-12-2015

2. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (druki nr 121 i 127). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Postaram się odnieść się do tych pytań, które miały charakter merytoryczny, bo na te połajanki i […]

Posiedzenie nr 6 w dniu 22-12-2015

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. Poseł Sprawozdawca Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Premier! Nie nadużywając zaufania pana marszałka, chcę przedstawić dodatkowe sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sejm skierował poprawki zgłoszone w drugim czytaniu do […]

Posiedzenie nr 5 w dniu 15-12-2015

6. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druki nr 71 i 95). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Pragnę przedstawić opinię klubu Prawa i Sprawiedliwości co do procedowanej ustawy.     Wydaje się, że kwestia uregulowania obrotu […]