Archive for the ‘Wystąpienia sejmowe’ Category

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 24 kwietnia 2015 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wsparcie bezpośrednie jest ważnym elementem konkurencyjności rolnictwa. Należy ubolewać, że Polska zgodziła się na gorsze, dyskryminujące warunki na najbliższą siedmiolatkę, ale też jest ważne, w jaki sposób będą rozdysponowane pieniądze, o […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 22 kwietnia 2015 r.

253 posiedzenie Komisji 1. Gdy na początku roku przyjmujemy te ustawy to zawsze jest tłumaczenie z jednej strony, że uzgodnienia z Brukselą nie pozwalają realizować naboru wcześniej. Jest data 15 marca – data rozpoczęcia przyjmowania wniosków – i co roku tak to się odbywa. Natomiast, co takiego się stało, że musimy wydłużyć termin składania wniosków […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 22 kwietnia 2015 r.

252 posiedzenie Komisji 1. Proszę państwa, nie potrzeba chyba nikogo przekonywać o tym, że grunty rolne są dobrem rzadkim, którego ubywa. Ziemi rolnej mamy, niestety, coraz mniej – również w związku z rozwojem infrastruktury. Również fakt, że grunty rolne są podstawą rozwoju rolnictwa (zarówno grunty będące w zasobie Skarbu Państwa, jak i ziemie będące w […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 23 kwietnia 2015 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 1. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość przedstawić uwagi do projektu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, zwanych najczęściej płatnościami bezpośrednimi. Myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać, […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 22 kwietnia 2015 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Produkcja rolnicza jest obarczona ogromnym ryzykiem. Ryzyka te są zdefiniowane, skatalogowane. W związku z tym jest chyba oczywiste, że ta produkcja, jak mało która spośród innych, powinna być również związana z […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 22 kwietnia 2015 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dla mnie wsparcie organizacji rolniczych w dobrym reprezentowaniu polskich rolników w Brukseli jest oczywiste i będę za tym głosował. Proszę przyjąć to za moje osobiste przemyślenia jako byłego prezesa Krajowej Rady […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 9 kwietnia 2015 r.

251 posiedzenie Komisji 1. Proszę państwa, jest to jedna z ważniejszych spraw, którymi powinniśmy się zająć w Polsce – kwestia szukania alternatywy dla białka paszowego. Dotyczy to wielu aspektów ważnych dla rolnictwa; nie tylko zmniejszenia uzależnienia od zewnętrznych dostaw soi, lecz także dywersyfikacji upraw w Polsce i doprowadzenia do zwiększenia dochodów rolnictwa. Zapewne o tych […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 9 kwietnia 2015 r.

250 posiedzenie Komisji Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo. Myślę, że dla wszystkich osób zajmujących się rolnictwem jest sprawą oczywistą, że w tej dziedzinie muszą być zapewnione stabilne warunki prawne korzystania z terenów użytkowanych rolniczo. To wynika z charakteru produkcji rolniczej i konieczności ponoszenia wieloletnich nakładów. Stabilność jest sprawą sine qua non powodzenia produkcji rolniczej. Dlatego uregulowanie […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 19 marca 2015 r.

247 posiedzenie Komisji Państwo przewodniczący, Wysokie Komisje. O tym, że po 2016 r. problem obrotu ziemią w Polsce powinien być rozwiązany, nie jest dla nikogo żadną tajemnicą. Dotychczasowe rozstrzygnięcia nie gwarantują ograniczenia zjawiska, na które uwagę zwracają protestujący rolnicy, na które wielokrotnie podczas posiedzeń Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi również zwracaliśmy uwagę, czyli masowego i […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 18 marca 2015 r.

245 posiedzenie Komisji Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, panie ministrze. Poprosiliśmy Ministra Skarbu Państwa o informację na temat funkcjonowania Krajowej Spółki Cukrowej oraz trybu przeprowadzenia konkursu. O pierwszej kwestii pan nic nie wspomniał, a to jest sprawa ważna – jaka jest kondycja krajowej spółki i jakie są zamiary większościowego właściciela wobec KSC. A na temat konkursu […]