Archive for the ‘Wystąpienia sejmowe’ Category

Posiedzenie nr 18 w dniu 12-05-2016

12. punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Tworzenie i funkcjonowanie spółdzielni było bardzo mocno wspierane w okresie międzywojennym, m.in. przez marszałka Józefa Piłsudskiego, którego rocznicę śmierci dzisiaj, 12 maja, obchodzimy. Słusznie pan minister zauważył, że spółdzielnie służyły przede wszystkim wzmocnieniu pozycji rynkowej samodzielnych producentów rolnych poprzez organizację zaopatrzenia, przetwórstwa […]

Posiedzenie nr 17 w dniu 28-04-2016

9. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 385 i 450). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu […]

Posiedzenie nr 17 w dniu 28-04-2016

9. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 385 i 450). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chcę zadać panu ministrowi […]

Posiedzenie nr 16 w dniu 14-04-2016

25. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druki nr 420 i 421). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Kończymy prace parlamentarne nad bardzo ważną i oczekiwaną ustawą, która ma […]

Posiedzenie nr 16 w dniu 14-04-2016

25. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druki nr 420 i 421). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chcę podziękować panom ministrom i pracownikom ministerstwa za pracę nad ustawą, […]

Posiedzenie nr 15 w dniu 30-03-2016

2. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druki nr 293 i 363). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Mam wielki zaszczyt przedstawić stanowisko Prawa i Sprawiedliwości odnośnie do tej […]

Posiedzenie nr 15 w dniu 01-04-2016

22. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (druk nr 226). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Chcę na początek powiedzieć, że nie jestem mieszkańcem Torunia. Łączą mnie dobre więzi zarówno z Toruniem, jak i z Bydgoszczą, w której studiowałem. […]

Posiedzenie nr 13 w dniu 09-03-2016

1. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 274 i 279). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wydaje się bezdyskusyjne, że jeżeli ktoś używa cudzej własności, w tym przypadku nieruchomości […]

Posiedzenie nr 13 w dniu 10-03-2016

15. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 293). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam wielki zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec przedłożonego projektu ustawy z druku nr 293. […]

Posiedzenie nr 13 w dniu 10-03-2016

15. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 293). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chcę przypomnieć, przynajmniej części występujących, że od 12 lat jesteśmy w Unii Europejskiej i enumeratywne wymienienie osób objętych zakazem mogło […]